HelsaMi

Psykisk helsevern

Fra 01.01.2021 ble Divisjon Psykisk helsevern delt i 2 klinikker;
Klinikk psykisk helsevern, akutt, eldre, barn og unge og Klinikk psykisk helsevern, allmenn, rehabilitering og sikkerhet.


Psykisk helsevern skal tilby utredning, behandling og rehabilitering til barn, unge og voksne som blir henvist til en av våre avdelinger. Behandlingstilbudet omfatter akuttbehandling, ambulante tjenester, poliklinisk behandling, dagbehandling og døgnbaserte tjenester.

Fant du det du lette etter?