Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre

Kompetansesenterets oppgaver   initiere forskning og utviklingsarbeid for å bedre forebygging og behandling av fall og fallskader hos eldre tilby rådgivning og veiledning til kommune- og spesialisthelsetjeneste i utprøving av nye modeller for tiltak på området tilby organisering av undervisning, kurs og konferanser formidle kunnskap innen senterets virksomhetsområde til publikum, media, helsearbeidere, skoler og undervisningsinstitusjoner
Les mer om Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre

Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre

Kontakt

Oppmøtested
Avdeling for geriatri, 6. etasje.
Telefon
72 57 62 27
E-post

Nevrosenteret

Besøksadresse
Harald Hardrådes gate 5(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
06800
mandagHele døgnet
tirsdagHele døgnet
onsdagHele døgnet
torsdagHele døgnet
fredagHele døgnet
lørdagHele døgnet
søndagHele døgnet