Avdeling for hjerneslag / Midtnorsk slagsenter

Avdeling for hjerneslag består av en sengepost med 19 senger, samt ambulerende team og poliklinikk. Avdelingen utreder og behandler pasienter med hjerneslag i Sør Trøndelag. Som Midtnorsk slagsenter er vi også ressurs når det gjelder hjerneslag for hele helseregionen.

Hjerneslag er plutselig innsettende tap av kroppsfunksjoner på grunn av blodpropp eller blødning som forstyrrer blodsirkulasjonen i hjernen. Viktige symptomer på hjerneslag er plutselig vanskeligheter med å prate, smile eller løfte armer.

Ved symptomer på hjerneslag er det viktig å komme til sykehus for behandling så raskt som mulig. RING 113!             


Seksjonsleder: Ingebjørg Samnøy Sørhaug

Assisterende seksjonsleder: Sølvi Åsvold

Avdelingssjef: Bent Indredavik. Konstituert avdelingsjef: Hanne Ellekjær

 

Medisinsk nødtelefon: 113

St Olavs hospital, sentralbord: 72 57 30 00

Sengepost for hjerneslag: 72 57 60 25

Poliklinikk for hjerneslag: 72 57 58 00

Les mer om Avdeling for hjerneslag / Midtnorsk slagsenter

Avdeling for hjerneslag / Midtnorsk slagsenter

Sengepost for hjerneslag - Slagenheten

Slagenheten er en sengepost for behandling og rehabilitering av slagpasienter i akuttfasen. De aller fleste blir lagt inn som øyeblikkelig-hjelp-pasienter via Akuttmottaket. Når pasienten kommer til sykehuset starter en tverrfaglig observasjon, utredning og behandling av pasienten i den akutte fasen av sykdommen. Målet med slagbehandlingen er å begrense hjerneskade, unngå livstruende følger av sykdommen og støtte pasienten til å delta i opptreningen så snart som mulig.

Slagenhetsbehandlingen er tverrfaglig. Personalet består av leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter og sekretærer. I tillegg tilkalles andre yrkesgrupper, som for eksempel logoped eller sosionom når det er behov for det. Alle yrkesgruppene er avhengige av både egne og hverandres vurderinger. Arbeidsformen krever godt samarbeid og god kommunikasjon.

Medisinsk behandling er legens ansvar, oppstart av trening (ut av seng) er fysioterapeutens hovedansvar, mens sykepleieren sikrer at pasientens grunnleggende behov blir ivaretatt ut fra den enkeltes tilstand.

Pleiepersonalet er sammen med slagpasienten gjennom hele døgnet og bidrar også til at trening etter slaget kan skje i alle situasjoner, hele døgnet. Dagliglivets aktiviteter, som personlig hygiene, påkledning og måltider brukes som viktige treningsområder.Legevisitt:

Legevisitten er alle ukedager mellom kl. 10:00 - 11:30. Samtale med lege utenfor legevisittid kan avtales.

 

Måltider:

 • Frokost, kl. 08:30 - 09:30
 • Lunsj, kl. 12:00
 • Middag, kl. 16:15
 • Kveldsmat, kl. 19:30

 

Besøkende:

Pårørende er velkommen til Slagenheten, det er ikke fast besøkstid. Pasientene kan være opptatt med trening, hvile, legevisitt og eventuelle undersøkelser, så besøk må tilpasses dette.

 

Ambulerende team

Ambulerende team består av sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut, og er en del av det tverrfaglige teamet ved Slagenheten. Ambulerende team har kontor på sengeposten. Teamet er en koordinator mellom pasient, pårørende, slagenheten og det kommunale hjelpeapparatet, og bidrar til at overgangen mellom sykehus og egen bolig går best mulig. Mens den slagrammede er innlagt på slagenheten gjør det ambulerende teamet ofte et hjemmebesøk sammen med slagpasienten og pårørende. Hjemmebesøket kan blant annet vise behov for ulike hjelpemidler i boligen, hva pasienten trenger å trene på og om det er nødvendig med et opphold i rehabiliteringsinstitusjon før slagpasienten kan komme tilbake til egen bolig. Det ambulerende teamet følger opp pasienten fram til kontroll ved poliklinikk cirka tre måneder etter hjerneslaget.

 

Poliklinikk for hjerneslag

Slagpasienter som har vært innlagt ved Slagenheten blir kalt inn til poliklinisk kontroll etter cirka 4-6 uker. Da vurderes blant annet videre medisinsk behandling og opptrening. Ambulerende team deltar i tverrfaglig poliklinisk time for slagpasienter som har blitt fulgt opp av disse. Oppfølgingen fra det ambulerende teamet avsluttes ved kontrollen på poliklinikken.

Enkelte pasienter kan bli innkalt til poliklinikken uten å ha vært innlagt ved Slagenheten. De kan være henvist fra primærhelsetjenesten eller fra andre avdelinger ved St. Olavs hospital. Disse pasientene utredes for TIA («drypp») og risikofaktorer for hjerneslag med for eksempel ultralyd av halsens arterier og 24-timers registrering av blodtrykk.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Sengetun for hjerneslag, poliklinikk og ambulerende team:
Nevrosenteret, 5. etasje

Telefon
Sengetun: 72 57 60 24 / 72 57 60 25 / 72 57 60 26 , poliklinikk: 72 57 58 80
E-post
Postadresse

St. Olavs hospital
Medisinsk klinikk
Avdeling for hjerneslag
Postboks 3250, Torgarden
7006 Trondheim

 

 

Nevrosenteret
Besøksadresse
Harald Hardrådes gate 5(Kart)
Trondheim
Telefon
72 57 30 00

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering: ​

Kart med oversikt over sykkelparkering på Øya (PDF)

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Pasienthotell Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim

 og driftes av Norlandia.

Se nettsidene til Norlandia for priser og rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Blodtrykksbehandlinghttps://stolav.no/behandlinger/blodtrykksbehandlingBlodtrykksbehandlingBHjerneslag - blodtrykksbehandlingHjerneslag - blodtrykksbehandlingHjerneslag - blodtrykksbehandlingHjerneslag - blodtrykksbehandling
Hjerneslaghttps://stolav.no/behandlinger/hjerneslagHjerneslagHHjerneslagHjerneslagHjerneslagHjerneslag

Fant du det du lette etter?