HelsaMi

Sengepost for geriatri

Sengepost for geriatri ligger i 6. etasje, Nevrosenteret Vest. Her har vi 15 senger og kun enerom. Våre pasienter er sårbare eldre, gjerne med sammensatte helseplager som akutt somatisk sykdom,
akutt funksjonssvikt, forvirring, kognitiv svikt, falltendens, ernæringssvikt, inkontinens og smerter. 

Fant du det du lette etter?