HelsaMi

Avdeling for geriatri

Avdeling for geriatri er en spesialavdeling for eldre pasienter med sammensatte sykdomsbilder. Geriatriske pasienter har ofte mange somatiske sykdommer, sviktende funksjonsevne og falltendens. 
Mange har også kognitiv svikt eller psykiske lidelser. 
Avdelingen gir et helhetlig og tverrfaglig utrednings- og behandlingstilbud i samarbeid med pasient, pårørende og primærhelsetjenesten for inneliggende og polikliniske pasienter. Vi har også fokus på undervisning og forskning.

Avdelingssjef: Ingvild Saltvedt
Seksjonsleder sykepleie: Anne Josefine Byfuglien

Fant du det du lette etter?