Avdeling for blodsykdommer

Avdeling for blodsykdommer er en spesialenhet for behandling av kreftsykdommer i blod og benmarg samt utredning og behandling av andre sykdommer. I tillegg til regionfunksjon er St. Olavs Hospital lokalsykehus for Trondheims befolkning.

Avdelingen består av sengepost med 16 senger samt poliklinikk.

Avdelingssjef: Henrik Hjort-Hansen
Seksjonsleder sykepleie: Brit Elisabeth Kjenstadbakk
Assisterende seksjonsleder sengepost: Heidi  Sundnes Grønli
Assisterende seksjonsleder poliklinikk:  Janne Anita Sundfær

Fant du det du lette etter?