Avdeling for blodsykdommer

Avdeling for blodsykdommer er en spesialenhet for behandling av kreftsykdommer i blod og benmarg samt utredning og behandling av andre sykdommer. I tillegg til regionfunksjon er St. Olavs Hospital lokalsykehus for Trondheims befolkning.

Avdelingen består av sengepost med 16 senger samt poliklinikk.

Avdelingssjef: Henrik Hjort-Hansen
Seksjonsleder sykepleie: Brit Elisabeth Kjenstadbakk
Assisterende seksjonsleder sengepost: Heidi  Sundnes Grønli
Assisterende seksjonsleder poliklinikk:  Janne Anita Sundfær

Les mer om Avdeling for blodsykdommer

Avdeling for blodsykdommer

Søk i Pasienthåndboka på blod

Sengepost for blodsykdommer

Avdelingen har i overkant av 1000 innleggelser hvert år. Det er ansatt nærmere 50 sykepleiere og hjelpepleiere. Av disse er seks kreftsykepleiere med videreutdanning i kreftsykepleie, én forskningssykepleier og én undervisningsansvarlig sykepleier. Seksjonsleder for sengeposten er sykepleier, se kontaktinformasjon.

Avdelingen har 16 senger, alle på enerom. Alle pasienter som legges inn får en pasientansvarlig lege, og mange får også en primærsykepleier. Primærsykepleier har hovedansvar for kontinuiteten i pleien fra innleggelse til utreise. Fortrinnsvis skal primærsykepleier ha det daglige ansvaret for pasienten når vedkommende er på jobb. Pasienten får på denne måten færre personer å forholde seg til. På sengeposten er det hovedsaklig kreftpasientene som får primærsykepleier.

Personalet på sengeposten er delt i 2 grupper (1 + 2).


Daglige rutiner
Personalet starter dagen kl 07:00 og får rapport fra nattevaktene fram til kl 07:15. Deretter fordeles arbeidsoppgaver før personalet går til sine pasienter.


Blodprøverunden starter kl. 08:00. Det er fint om du kan være på rommet på denne tiden.

Legevisitten foregår mellom kl. 10:00–11:15. I denne perioden er det også fint om du er tilgjengelig på rommet.

Poliklinikk for blodsykdommer

Poliklinikk for blodsykdommer ligger i 1. etasje  i Gastrosenteret, og er åpen alle hverdager i tidsrommet 8.00-15.30. Alle pasienter som skal til utredning og behandling for blodsykdommer og som ikke trenger innleggelse, blir tatt i mot på poliklinikken. 

Poliklinikken har ca 4000 besøk pr år. Pasienter med kronisk leukemi, myelomatose, kontroll etter akutt leukemi eller benmargstransplantasjon går ofte til behandling på poliklinikken. En rekke cellegiftkurer kan gis poliklinisk. Mange pasienter kommer til årelating (venesectio) for jernopphopning (hemokromatose) eller til blodoverføring for anemi. I tillegg utføres alle benmargsundersøkelser hos voksne for St. Olavs hospital ved poliklinikken:  Vevsprøve av benmargen på hoftekammen og benmargsprøve fra hoftekammen

Ved poliklinikken er det ansatt avdelingssykepleier som er leder for poliklinikken samt fire sykepleiere.

Pasienter som kommer til poliklinikken har en fast pasientansvarlig lege og kontaktsykepleier. 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Sengeposten ligger i Gastrosenterets 6. etasje, i den delen som heter Øst
Poliklinikken finner du i Gastrosenterets 1. etasje, del Øst.
Telefon
72 82 51 00 (poliklinikken)
mandag - søndag 08.00 - 15.30
Sengetun 1: 72 82 56 01 Sengetun 2: 72 82 56 02
Postadresse
St. Olavs Hospital
Avd for blodsykdommer
Postboks 3250, Torgarden
7006 Trondheim
Gastrosenteret
Besøksadresse
Prinsesse Kristinas gate 1(Kart)
Øya, Trondheim
Besøkstider
mandag - søndag Døgnåpent
Telefon
Sentalbord 72 57 30 00

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Kart Gastrosenteret

Se kart over Gastrosenteret. Her kan du zoom deg inn, bevege deg i de ulike etasjene og søke på rom/avdeling osv.

Se kart over Gastrosenteret.

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering: ​

Kart med oversikt over sykkelparkering på Øya (PDF)

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Benmargskrefthttps://stolav.no/behandlinger/benmargskreftBenmargskreftBBeinmargskreft (myelomatose)Beinmargskreft (myelomatose)Beinmargskreft (myelomatose)Beinmargskreft (myelomatose)
Benmargsprøve fra hoftekamhttps://stolav.no/behandlinger/benmargsprove-fra-hoftekamBenmargsprøve fra hoftekamBBeinmargsprøve fra hoftekamBeinmargsprøve fra hoftekamBeinmargsprøve fra hoftekamBeinmargsprøve fra hoftekam
Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøttehttps://stolav.no/behandlinger/hoydose-cellegiftbehandling-med-autolog-stamcellestotteHøydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtteHHøydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)

Arrangementer

Fant du det du lette etter?