Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital

Ved St. Olavs hospital er det sju lærings- og mestringssentre (LMS) som jobber med opplæring av pasienter og pårørende innenfor områdene somatikk, psykisk helse og rus. 

Vi tilbyr tilrettelagt opplæring både individuelt, i gruppe og ved større arrangement. Målet er at pasienter og pårørende skal få kunnskap og ferdigheter for å kunne mestre livet med langvarig helseutfordring, vedvarende psykisk - eller fysisk belastning og nedsatt funksjonsevne.

Praktisk informasjon dersom du skal på kurs

Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital

LMS sin oppgave er å utvikle, kvalitetssikre og styrke arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring i samarbeid med de kliniske avdelingene, brukerutvalg og brukerorganisasjoner.

I tillegg tilbyr LMS kompetansehevende tilbud til helsepersonell, med mål om å styrke bruken av helsepedagogiske verktøy i fagutøvelsen.

sti mot havet.JPG

Lenke til våre sju lærings- og mestringssentre ved St. Olavs hospitalKurskostnad

 • Egenandelen for pasienter er på 345 kroner. 
  Dette går under egenandelstak 1 som for 2017 har en maksgrense på 2205 kroner.
 • Pårørende betaler ikke egenandel.
  Barn under 16 år og foreldre som deltar på foreldrekurs, skal heller ikke betale egenandel.
 • Alle egenandeler blir registrerte i grunnlaget for frikort, også egenandeler for reise med rekvisisjon.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger.

Les mer om dine rettigheter her

Overnatting

Dersom du trenger overnatting, må du ordne dette selv.
For dekning av oppholdsutgifter, se "Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring".

Buss

Busser til St. Olavs hospital:

 • AtB byruter: 7 (Vikåsen-Romolslia), 17 (Dragvoll-Migosenteret) og 19 (Pirbadet-Sandmoen)
 • AtB stamruter: 320 (Trondheim-Orkanger-Hitra-Frøya), 330 (Trondheim-Stjørdal-Selbu-Tydal), 350 (Trondheim-Rørvik-Osen)
 • Atb regionrute: 450 (Trondheim-Rørvik-Stadsbygd-Råkvåg)
 • Andre ruter: Flybussen, 135 Østerdalsekspressen, 155 Mørelinjen, 670 Trønderekspressen
 • Helseekspressen: to ruter tur/retur Røros og Åfjord

Nærmeste bussholdeplass utenfor St. Olavs hospital: Studentersamfundet (gangavstand på 5 minutter)

Parkering

Vi har tre parkeringskjellere som kan benyttes, ellers må parkering foregå på gateplan og på Marienborg. All parkering mot avgift. Det er begrenset antall plasser, så det kan være enklere å benytte kollektivtransport til sykehuset.

Kart

Kurs og opplæring kan foregå i ulike bygg på sykehuset. Se lenke med "Kart over sykehuset" nedenfor.

Kart over sykehuset

Brukermedvirkning

Flere definisjoner av brukermedvirkning knyttet til helsetjenesten vektlegger at brukere inngår i et likestilt samarbeid med fagpersoner i planlegging, gjennomføring, evaluering og beslutningsprosesser. Definisjonene understreker at for å tilby kvalitativt gode tjenester er brukerkunnskap nødvendig. Brukerkunnskapen omfatter individuell kunnskap om den enkelte brukers liv og erfaring, eller om det å være pårørende. Den kan også omhandle generalisert kunnskap knyttet til hvordan det er å leve med helseutfordringer.

Les mer om brukermedvirkning hos NKLMH

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er en kompetansetjeneste i helse- og omsorgstjenesten på fagområdet læring og mestring ved langvarige helseutfordringer.

Kompetansetjenesten eies av Helse Sør-Øst RHF, og er lokalisert ved Oslo universitetssykehus HF, Aker.

Kompetansetjenestens mandat er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet og omfatter både spesialist- og kommunehelsetjenesten.

NK LMH - Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Forskning og utvikling

NK LMH har en sentral og viktig rolle i å bidra til at lærings- og mestringstilbud for personer som lever med langvarige helseutfordringer og deres pårørende, understøttes faglig og er kunnskapsbasert i større grad enn tidligere. Dette for å øke kvaliteten på tjenestene, både i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Les mer om dette på NKLMH sine nettsider

Generell informasjon om Lærings- og mestringstilbud i Norge

Lærings- og mestringstilbud (helsenorge.no)

Kontakt

Oppmøtested
Ulike oppmøtested finner du på nettsiden til hvert enkelt lærings- og mestringssenter (under "Les mer om lærings- og mestringssenter ved St. Olavs hospital")
Telefon
72 57 13 03 (LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, koordinerende enhet)
mandag - fredag 08:00 - 15:00
E-post
Postadresse

Postadressene finner du på nettsiden til hvert enkelt LMS.

Postadressen til koordinerende enhet er:


St. Olavs hospital HF
LMS, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
1902-bygget
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Kart

Praktisk informasjon

Besøkstid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Arrangementer

- Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.