Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital

Ved St. Olavs hospital er det sju lærings- og mestringssentre (LMS) som jobber med opplæring av pasienter og pårørende innenfor områdene somatikk, psykisk helse og rus. 

Vi tilbyr tilrettelagt opplæring både individuelt, i gruppe og ved større arrangement. Målet er at pasienter og pårørende skal få kunnskap og ferdigheter for å kunne mestre livet med langvarig helseutfordring, vedvarende psykisk - eller fysisk belastning og nedsatt funksjonsevne.

Praktisk informasjon dersom du skal på kurs

Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital

LMS sin oppgave er å utvikle, kvalitetssikre og styrke arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring i samarbeid med de kliniske avdelingene, brukerutvalg og brukerorganisasjoner. I tillegg tilbyr LMS kompetansehevende tilbud til helsepersonell, med mål om å styrke bruken av helsepedagogiske verktøy i fagutøvelsen.

Lenke til våre sju lærings- og mestringssentre ved St. Olavs hospitalKurskostnad

 • Egenandelen for pasienter er på 351 kroner. 
  Dette går under egenandelstak 1 som for 2019 har en maksgrense på 2369 kroner.
 • Pårørende betaler ikke egenandel.
  Barn under 16 år og foreldre som deltar på foreldrekurs, skal heller ikke betale egenandel.
 • Alle egenandeler blir registrerte i grunnlaget for frikort, også egenandeler for reise med rekvisisjon.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger.

Overnatting

Dersom du trenger overnatting, må du ordne dette selv.
For dekning av oppholdsutgifter, se "Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring".

Buss

Busser til St. Olavs hospital:

 • AtB byruter: 7 (Vikåsen-Romolslia), 17 (Dragvoll-Migosenteret) og 19 (Pirbadet-Sandmoen)
 • AtB stamruter: 320 (Trondheim-Orkanger-Hitra-Frøya), 330 (Trondheim-Stjørdal-Selbu-Tydal), 350 (Trondheim-Rørvik-Osen)
 • Atb regionrute: 450 (Trondheim-Rørvik-Stadsbygd-Råkvåg)
 • Andre ruter: Flybussen, 135 Østerdalsekspressen, 155 Mørelinjen, 670 Trønderekspressen
 • Helseekspressen: to ruter tur/retur Røros og Åfjord

Nærmeste bussholdeplass utenfor St. Olavs hospital: Studentersamfundet (gangavstand på 5 minutter)

Parkering

Vi har tre parkeringskjellere som kan benyttes, ellers må parkering foregå på gateplan og på Marienborg. All parkering mot avgift. Det er begrenset antall plasser, så det kan være enklere å benytte kollektivtransport til sykehuset.

Kart

Kurs og opplæring kan foregå i ulike bygg på sykehuset. Se lenke med "Kart over sykehuset" nedenfor.

Kart over sykehuset

Brukermedvirkning

Flere definisjoner av brukermedvirkning knyttet til helsetjenesten vektlegger at brukere inngår i et likestilt samarbeid med fagpersoner i planlegging, gjennomføring, evaluering og beslutningsprosesser. Definisjonene understreker at for å tilby kvalitativt gode tjenester er brukerkunnskap nødvendig. Brukerkunnskapen omfatter individuell kunnskap om den enkelte brukers liv og erfaring, eller om det å være pårørende. Den kan også omhandle generalisert kunnskap knyttet til hvordan det er å leve med helseutfordringer.

Les mer om brukermedvirkning hos NKLMH

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er en kompetansetjeneste i helse- og omsorgstjenesten på fagområdet læring og mestring ved langvarige helseutfordringer.

Kompetansetjenesten eies av Helse Sør-Øst RHF, og er lokalisert ved Oslo universitetssykehus HF, Aker.

Kompetansetjenestens mandat er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet og omfatter både spesialist- og kommunehelsetjenesten.

NK LMH - Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Forskning og utvikling

NK LMH har en sentral og viktig rolle i å bidra til at lærings- og mestringstilbud for personer som lever med langvarige helseutfordringer og deres pårørende, understøttes faglig og er kunnskapsbasert i større grad enn tidligere. Dette for å øke kvaliteten på tjenestene, både i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Les mer om dette på NKLMH sine nettsider

Generell informasjon om Lærings- og mestringstilbud i Norge

Lærings- og mestringstilbud (helsenorge.no)

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Ulike oppmøtested finner du på nettsiden til hvert enkelt lærings- og mestringssenter (under "Les mer om lærings- og mestringssenter ved St. Olavs hospital")
Telefon
72 57 13 03 (LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, koordinerende enhet)
mandag - fredag 08:00 - 15:00
E-post
Postadresse

Postadressene finner du på nettsiden til hvert enkelt LMS.

Postadressen til koordinerende enhet er:


St. Olavs hospital HF
LMS, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Postboks 3250 Tordgarden
7006 Trondheim

St. Olavs hospital
Telefon
Sentralbord 72 57 30 00
E-post

Adresse til St. Olavs hospital

St. Olavs hospital har flere adresser.

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kapell/bårekapell

​Inngang for pårørende i Laboratoriesenteret, Einar Tambarskjelves gate (på sørsiden av bygget).

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Arrangementer

 • Tirsdag 21.01.
  CFS/ME, lærings- og mestringskurs

  CFS/ME står for Chronic Fatigue Syndrome / Myalgic Encephalomyelitis. Vi tilbyr lærings- og mestringskurs for nydiagnostiserte voksne med CFS/ME og deres pårørende.

 • Tirsdag 28.01.
  Lymfødem, lærings- og mestringskurs

  Todagers lærings- og mestringskurs for deg som har lymfødem. Pårørende er velkommen til å delta.

 • Torsdag 06.02.
  Eksemskole

  Lærings- og mestringskurs for foreldre til barn som har eksem og/eller matvareallergi. Barnet må være henvist til Hudavdelingen på St. Olavs hospital for at foreldrene kan delta.

 • Tirsdag 25.02.
  Osteoporose / beinskjørhet, lærings- og mestringskurs

  Todagers lærings- og mestringskurs for deg som har beinskjørhet. Pårørende er velkomne til å delta.

 • Tirsdag 17.03.
  Lungekreft, lærings- og mestringskurs

  Lærings- og mestringskurs for deg med lungekreft og eventuelt en pårørende. Pårørende kan også møte opp uten at den som er syk deltar. Kurset går over to dager.

 • Onsdag 25.03.
  Svimmelhet, lærings- og mestringskurs

  To dagers lærings- og mestringskurs for deg med svimmelhet grunnet sykdom/skade i balanseorganet

 • Tirsdag 31.03.
  Fatigue, kronisk utmattelse. Lærings- og mestringskurs

  Todagers lærings- og mestringskurs for deg som, i forbindelse med kreftsykdom eller kreftbehandling, opplever vedvarende økt tretthet/utmattelse fysisk og/eller mentalt.

 • Tirsdag 21.04.
  Psoriasis, lærings- og mestringskurs

  To dagers lærings- og mestringskurs for deg med psoriasis. Pårørende er også velkommen til å delta.

Fant du det du lette etter?