Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er helseforetakets helsepedagogisk ressurssenter. Senterets oppgave er å styrke fagpersonells arbeid med pasient- og pårørendeopplæring. LMS sine rådgivere bistår og veileder fagpersoner og brukerrepresentanter i arbeidet med utvikling, gjennomføring og evaluering av opplæring. Senterets overordnede mål er å øke helsekompetansen i befolkningen.

Lærings- og mestringssentrene ved St. Olavs hospital

Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital

LMS er en arena for samhandling og kompetanseheving. Rådgiverne ved LMS bidrar til kvalitetssikring, koordinering og markedsføring av lærings- og mestringskurs for pasienter og pårørende. Faglig ansvarlig for kursene er tverrfaglig helsepersonell fra avdelinger i sykehuset, ofte i samarbeid med helsepersonell fra kommunehelsetjenesten. Lege er medisinsk ansvarlig for kursene. Pasienter og pårørende må henvises til diagnoserelaterte kurs. 


Lærings- og mestringssenteret skal særlig legge til rette for helsepersonells kompetanseutvikling innen helsepedagogikk. Erfarne pasienter er med i planlegging og gjennomføring av opplæringen, og deres erfaringer med å leve med sykdom/funksjonsnedsettelse anvendes i læringsprosessene. LMS sitt pedagogiske ansvar innebærer også å veilede og støtte de pasienter som innehar denne rollen. Rådgiverne ved LMS arrangerer helsepedagogisk grunnkurs for tverrfaglig helsepersonell og brukerrepresentanter i spesialisthelsetjeneste og kommune.

Lærings- og mestringssentrene skal bidra til å skaffe kunnskap om hva som fremmer helse gjennom læring og mestring og kunnskapsbasert praksis. Dette gjøres i samarbeid med regionale og nasjonale aktører. Helsepersonell og brukere som ønsker mer informasjon om helsepedagogikk og pasient- og pårørendeopplæring kan lese mer på:

Helsepedagogisk opplæring

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Det arrangeres kurs på hvert enkelt av de sju lærings- og mestringssentrene. Ulike oppmøtested finner du på nettsiden til hvert enkelt lærings- og mestringssenter (se lenke)

Telefon
72 57 13 03 (LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, koordinerende enhet)
mandag - fredag 08:00 - 15:00
E-post
Postadresse

Postadressene finner du på nettsiden til hvert enkelt LMS.
Lenke til våre sju lærings- og mestringssentre ved St. Olavs hospital:

LMS Klinikk for rus- og avhengighetsmedisinPostadressen til koordinerende enhet er:


St. Olavs hospital HF
LMS, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Postboks 3250 Tordgarden
7006 Trondheim

St. Olavs hospital
Telefon
Sentralbord 72 57 30 00
E-post

Informasjon om koronaviruset

Adresse til St. Olavs hospital

St. Olavs hospital har flere adresser.

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kapell/bårekapell

​Inngang for pårørende i Laboratoriesenteret, Einar Tambarskjelves gate (på sørsiden av bygget).

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Arrangementer

 • Tirsdag 21.04.
  CFS/ME, lærings- og mestringskurs

  CFS/ME står for Chronic Fatigue Syndrome / Myalgic Encephalomyelitis. Vi tilbyr lærings- og mestringskurs for nydiagnostiserte voksne med CFS/ME og deres pårørende.

 • Torsdag 11.06.
  Eksemskole

  Lærings- og mestringskurs for foreldre til barn som har eksem og/eller matvareallergi. Barnet må være henvist til Hudavdelingen på St. Olavs hospital for at foreldrene kan delta.

 • Tirsdag 13.10.
  Øre-nese-hals-kreft, lærings- og mestringskurs

  Todagers kurs for deg med kreft i øre-nese-halsregionen. Pårørende er velkommen til å delta.

 • Tirsdag 03.11.
  Psoriasis, lærings- og mestringskurs

  To dagers lærings- og mestringskurs for deg med psoriasis. Pårørende er også velkommen til å delta.

Fant du det du lette etter?