HelsaMi

Fertilitetsseksjonen

Fra 1.7.2020 har Stortinget bestemt at alle som skal til assistert befruktning må legge fram en barneomsorgsattest. 
Denne utstedes av politiet og det er mulig å søke digitalt:

1. Gå inn på  Politiet.no
2. Velg «Politiattest»
3. Velg «Politiattest – søk digitalt»
4. Velg «Søk politiattest eller sjekk status»
5. Logg inn med bank ID eller foretrukket metode
6. Velg «Søk om politiattest»
7. I fanen «Kategori», velg «Adopsjon og assistert befruktning»
8. I fanen «Formål», velg «Assistert befruktning – søknad til norske myndigheter»
9. Trykk «send»
10. Du vil motta politiattesten digitalt


Siden alle pasienter nå får et tilbud om tidlig ultralyd i uke 12, velger vi å ikke ha rutinemessig UL uke 7 av alle våre gravide pasienter.

I forbindelse med Helseplattformen, ønsker vi at alle pasienter oppretter bruker i HelsaMi.

ØNSKER DU Å BLI EGGDONOR?
Vi tar imot henvendelser fra de som ønsker å melde seg som donorer.
Du må være mellom 25-35 år og frisk.
Send SMS til 90281459, så ringer vi deg tilbake.

ØNSKER DU Å BLI SÆDDONOR?
Vi tar imot henvendelser fra de som ønsker å melde seg som donorer.
Du må være mellom 22 og 45 år og frisk.
Send SMS til 48039791, så ringer vi deg tilbake

Fertilitetsseksjonen ivaretar all behandling av infertile par. Vi gjør til sammen ca. 1800 behandlinger pr. år med forskjellige behandlingstyper.
En behandling hos oss kan være egguthenting (OPU) med tilbakesetting av befruktet egg (embryo/blastocyst), OPU med totalfrys eller tilbakesetting av tint, befruktet egg (blastocyst). 

Om du vil være donor, les mer om dette under fanen Les mer om Fertilitesseksjonen.

ENDRINGER I BIOTEKNOLOGILOVEN 2020
Lagringstid for befruktede egg er utvidet til kvinnen fyller 46 år. I praksis betyr dette at kvinner som har frosset ned embryo, kan få tilbakesatt nedfrosne embryo innen hun fyller 46 år. Alle pasienter blir individuelt behandlet, men de færreste kan få behandling med egguttak etter 40-42 års alder.
Behandling av enslige tillatt fra 01.07.2020.

SÆDPRØVER
Sædprøver i forbindelse med utredning og etter sterilisering
Kontakt oss på telefon 72574736 for avtale om tidspunkt.
Fant du det du lette etter?