HelsaMi

Svangerskapspoliklinikk

Vår hovedoppgave er å gi svangerskapsomsorg til kvinner med komplikasjoner i nåværende eller tidligere svangerskap. Vi er en spesialisthelsetjeneste, det vil si at du må ha henvisning fra lege eller jordmor for å få time her.

Dersom det dreier seg om noe akutt, skal du først ta kontakt med din fastlege eller kommunejordmor som vil avgjøre om du skal henvises videre til poliklinikken. Vi tar ofte imot øyeblikkelig hjelp-pasienter kan det bli noe ventetid for de med fast avtaletime.

Vi samarbeider tett med Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin (SFM) , hvor ultralydscreening og andre ultralydundersøkelser foregår. Vi har felles ekspedisjon og venterom i 5 etasje.

Åpningstid er 08.00-15.30 på hverdager.

Fant du det du lette etter?