Helsenorge

Fødeavdelingen

Fødeavdelingen er en del av Kvinneklinikken ved St. Olavs hospital. Vi er en av landets større fødeavdelinger, og ca 3700 barn kommer til verden hvert år hos oss. Avdelingen ivaretar lokal og regionsykehusfunksjoner for denne pasientgruppen.


Til fødende under koronapandemien:

Her er informasjon til deg som venter barn


Fant du det du lette etter?