HelsaMi

Kreftklinikken - Seksjon lindrende behandling (SLB)

Seksjon lindrende behandling er en enhet ved Kreftklinikken som har som mål å gi best mulig lindrende behandling, pleie og omsorg til pasienter med uhelbredelig sykdom og redusert forventet levetid. Vi tilbyr best mulig lindrende behandling ut fra hva den enkelte pasient har behov for. I tillegg arbeider vi aktivt for å hjelpe pasienter og pårørende med praktiske og eksistensielle utfordringer som de kan ha i forbindelse med kreftsykdom.

Fant du det du lette etter?