Kreft poliklinikk Orkdal sjukehus

Ved Kreft poliklinikk Orkdal behandler vi pasienter som trenger cellegift (kjemoterapi) og annen kreftbehandling. Ekstra oppfølging som for eksempel blodoverføringer eller annen medisinsk behandling kan også gis som dagbehandling innenfor poliklinikkens åpningstider.

Vi har et eget palliativt team som tilbyr lindrende behandling. Dette teamet består av: kreftspesialist, kreftsykepleier med erfaring fra lindrende behandling, fysioterapeut, prest, ernæringsfysiolog og sosionom.  Ved behov involverer vi ergoterapeut og/eller andre tjenester i kommunehelsetjenesten.

Les mer om Kreft poliklinikk Orkdal sjukehus

Kreft poliklinikk Orkdal sjukehus

Kreft poliklinikk er bemannet av tre kreftsykepleiere, to kreftleger og en sekretær. I tillegg bidrar Helse Midt-Norge med prosjektstillinger. Poliklinikken samarbeider tett med sengepost B4 på sykehuset og Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) sin sengepost, som begge ligger i samme etasje.

Organisatorisk hører poliklinikken til Kreftklinikken ved St. Olavs hospital på Øya, og pasienter skal forvente behandling av samme høye kvalitet begge steder.

Første gang pasienter kommer til Kreft poliklinikk, har de samtale med lege og/eller kreftsykepleier. Det går fint å ha med en pårørende til denne samtalen. Her legges en plan for videre behandling og oppfølging.

Forskningsaktivitet ved kreftpoliklinikken

 «Orkdalsmodellen» er et forskningsprosjekt der formålet er å forbedre kreftomsorgen i Orkdalsregionen gjennom bedre samhandling mellom sykehuset og alle kommunene som sokner til Orkdal Sjukehus. Kommunene Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Rindal, Surnadal, Halsa, Oppdal, Kreftpoliklinikken og Orkdal Sjukehus deltar i prosjektet.

Hva innebærer dette for pasienter og pårørende?

Mange pasienter og pårørende fra de nevnte kommunene vil få spørsmål om å delta i forskningsprosjektet «Orkdalsmodellen». Deltakelse i studien innebærer at du som pasient eller pårørende med jevne mellomrom svarer på spørsmål i ulike spørreskjema om din helse. Svarene gir oss mulighet til å undersøke hvordan pasienter og pårørende opplever sin situasjon og vil bidra til å forbedre kreftomsorgen i Orkdalsregionen.

Kontakt

Oppmøtested
4. etasje, Orkdal sjukehus
Besøkstider
mandag - fredag 0800-1600
Telefon
72829180
mandag - fredag 08.00-16.00
Helg og hverdager kl 16.00-08.00 kontaktes akuttmottaket: 72 82 91 10 / 72 48 01 00
Orkdal Sjukehus
Besøksadresse
Sjukehusveien 3(Google maps)
Orkanger
Telefon
72573000

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

  1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
  2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
  3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Mat og servering

Overnatting Orkdal

​Nærmeste alternativ for pasienter og pårørende ved Orkdal Sjukehus som trenger overnatting er Bårdshaug Herregård. De tilbyr overnatting med litt rabatt for pasienter og pårørende ved Orkdal Sjukehus

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.