Kreft poliklinikk Orkdal sjukehus

Kreftpoliklinikken i Orkdal er en del av Kreftklinikken ved St. Olavs hospital. Poliklinikken ble åpnet i 2012 og ligger i 4. etasje på Orkdal sjukehus. I Orkdal gir vi samme kreftbehandling som ved Kreftklinikken i Trondheim, med unntak av strålebehandling.

Poliklinikken er bemannet av tre kreftsykepleiere, to kreftleger og en sekretær. Vi samarbeider tett med sengepost i samme etasje på sykehuset, hvor palliative senger er tilgjengelige under tilsyn av leger ved poliklinikken. Palliative pasienter blir dermed også ivaretatt på Orkdal. 

Les mer om avdelingen

Kreft poliklinikk Orkdal sjukehus

Kreftpoliklinikken er en integrert poliklinikk. Vi gir aktiv behandling til pasienter som skal bli friske av sykdommen sin, men en stor del av virksomheten er livsforlengende og symptomlindrende behandling. Uansett hvilken fase av sykdommen pasientene er i, skal alle få tilbud om hjelp og støtte slik at de kan ha det så bra som mulig, så lenge som mulig.

I tillegg til å gjennomføre polikliniske konsultasjoner og telefonkonsultasjoner, fungerer vi som en dagpost. Vi kan gi støttebehandling som væske, blod og andre transfusjoner i løpet av dagen, slik at pasientene slipper å bli lagt inn på sykehuset.

Vi har et tverrfaglig team tilknyttet poliklinikken. Teamet møtes hver onsdag, og består av kreftlege, kreftsykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, prest, ernæringsfysiolog og sosionom. På disse møtene er det fokus på tverrfaglig støtte som skal hjelpe pasienter og pårørende med å ha det så bra som mulig. Teamet samarbeider tett med pasientenes hjemmekommuner, slik at vi sikrer god kompetanse og oppfølging til pasienter og pårørende hvis de ønsker å være mest mulig hjemme eller på sykehjemmet. Kreftsykepleier i den aktuelle kommunen blir invitert inn i teamet hvis det er aktuelt. Det er viktig for oss å ha god samhandling mellom sykehuset, hjemmetjenestene og kreftsykepleierne i de forskjellige kommunene, for å sikre sømløse overganger mellom hjem og sykehus. Dette gir forutsigbarhet og trygghet i en vanskelig fase av livet.

Frivillige på kreftpoliklinikken

To dager i uka er frivillige til stede på poliklinikken. De serverer mat og drikke, og bidrar til økt trivsel på avdelingen. Våre frivillige kommer fra Orkdal og Omegn kreftforening, Orkdal sanitetsforening og dameklubben Lions. Den frivillige aktiviteten blir driftet av en prosjektgruppe som støttes av Kreftforeningen.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
4. etasje, Orkdal sjukehus
Besøkstider
mandag - fredag 0800-1600
Telefon
72 82 91 80
mandag - fredag 08.00-16.00
Helg og hverdager kl 16.00-08.00 kontaktes akuttmottaket: 72 82 91 10 / 72 48 01 00
Orkdal Sjukehus, Sjukehusvegen 3, Orkanger
Besøksadresse
Sjukehusveien 3, Orkanger(Kart)
Telefon
72 57 30 00

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport og parkering Orkdal

Buss

Det er bussholdeplass ca. 200 meter fra hovedinngangen til sykehuset. 
For mer informasjon om rutetider:

Perkeringsplasser

Sykehuset har gratis parkeringsplasser.  Antall p-plasser er begrenset så ved innleggelser bør man vurdere andre transportmuligheter enn privat bil.
 


Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Overnatting Orkdal

​Nærmeste alternativ for pasienter og pårørende ved Orkdal Sjukehus som trenger overnatting er Bårdshaug Herregård. De tilbyr overnatting med litt rabatt for pasienter og pårørende ved Orkdal Sjukehus

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?