HelsaMi

Klinikk for thoraxkirurgi

Ved Klinikk for thoraxkirurgi utføres det hjertekirurgi, lungekirurgi og annen kirurgi i brystkassen. Vi har også ansvar for thoraxtraumer (skader i brystkassen). Det overordnede målet ved klinikken er at alle våre pasienter opplever å være godt ivaretatt under hele forløpet. Vi vektlegger god og grundig pasientinformasjon, god kvalitet i behandling og pleie. 

Klinikken består av følgende enheter: sengepost, tung overvåking og operasjon.

Fant du det du lette etter?