HelsaMi

Rusakutt

Rusakutt er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved St. Olavs hospital, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin.

Rusakutt har ansvar for å gi helsehjelp til pasienter over 18 år hjemmeboende i Trøndelag, som trenger dette som følge av rus- og/eller vanedannende legemidler. Rusakutt plikter også å gi helsehjelp til pasienter hjemmeboende i andre fylker, men som på tidspunkt for henvendelse/akutt krise oppholder seg i sykehusets opptaksområde.

Rusakutt har inntak gjennom hele døgnet, og tilbyr medikamentell abstinensbehandling i inntil 72 timer.

Fant du det du lette etter?