HelsaMi

KORUS Midt-Norge, Seksjon Møre og Romsdal

Kompetansesenter rus - Midt-Norge arbeider med ulike kompetansutviklingstiltak for ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre. Målet er å forebygge rusproblemer og gi gode hjelpetilbud.

Fant du det du lette etter?