KoRus Midt-Norge, Seksjon Møre og Romsdal

Kompetansesenter rus - Midt-Norge arbeider med ulike kompetansutviklingstiltak for ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre. Målet er å forebygge rusproblemer og gi gode hjelpetilbud.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Smibakken 3 6018 Ålesund
Telefon
73 86 29 00 / 72 57 30 00
E-post
Postadresse
St. Olavs hospital HF
Klinikk for rus og avhengighetsmedisin/KoRus
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim
Fant du det du lette etter?