Forskning og utvikling, KoRus

Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) er en av spesialisthelsetjenestens kjerneoppgaver. Rus er et bredt område, noe som også gjenspeiler norsk og internasjonal forskning. God lokal, pasientnær forskning er hovedoppdraget til avdelingen

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Inngang i bakgården
Telefon
Tlf: 73 86 29 00
E-post
Postadresse
St. Olavs Hospital HF
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin / Kompetansesenter rus - Midt-Norge
Postboks 3250 Sluppen
N-7006 Trondheim
Schwachs gate 3
Besøksadresse
Schwachs gate 3(Kart)
Fant du det du lette etter?