​Pågående forskningsprosjekt i registeret

 • Tryggere svangerskap ved revmatisk sykdom - betydningen av immunregulering og østrogen (pågående PhD-prosjekt)
 • Revmatoid artritt og risiko ved sykdomsaktivitet i svangerskap (pågående PhD-prosjekt)

Fullførte forkningsprosjekt i registeret

 • Fertility and disease activity during and after pregnancy in women with spondyloarthritis and juvenile idiopathic arthritis (fullført mai 2020)
 • Modelling biomarker development during pregnancy for women with rheumatic diseases using linear mixed models and bootstrapping (fullført MSc-prosjekt 2019)
 • Statistical Analysis of Longitudinal Data with a Lower Limit of Detection Application to Cytokine Concentrations in Pregnancy (fullført MSc-prosjekt 2019)
 • Sykepleierens erfaringer med registrering av data om svangerskap og revmatiske sykdommer i kvalitetsregisteret RevNatus (fullført MSc-prosjekt 2019)
 • The interaction of pregnancy and systemic lupus erythematosus. Results from a prospective multicenter study (fullført PhD-prosjekt 2018)
 • Health Related Quality of Life before, during and after pregnancy in Norwegian women with Rheumatoid Arthritis and Juvenile Idiopathic Arthritis (fullført MSc-prosjekt 2013)

Forske på registerdata

Hvis du ønsker å benytte data fra RevNatus må du sende en elektronisk søknad på e-post til sekretær i fagrådet for registeret. Søknaden må inneholde:

 • Problemstillingen og prosjektbeskrivelse
 • Utvalget som ønskes, samt hvilke variabler som skal benyttes i analyse

Søknad om bruk av data vurderes ut fra:

 • Faglig relevans og gjennomførbarhet
 • Hensyn til pågående prosjekt

Det gjøres en avtale med fagrådet for RevNatus om en tidsbegrensning for tilgang på data. Både forsknings- og kvalitetssikringsprosjekt skal melde fra til registeret ved vesentlige endringer og/eller mangelfull fremdrift.

Publikasjoner fra RevNatusFactors Associated With Time to Pregnancy in Women With Axial Spondyloarthritis: A Registry‐Based Multicenter Study - Ursin - 2021 - Arthritis Care & Research - Wiley Online Library)​​


Fant du det du lette etter?