HelsaMi

​Pågående forskningsprosjekt i registeret

 • Tryggere svangerskap ved revmatisk sykdom - betydningen av immunregulering og østrogen (pågående PhD-prosjekt)
 • Revmatoid artritt og risiko ved sykdomsaktivitet i svangerskap (pågående PhD-prosjekt)
 • How does inflammation affect outcome of pregnancy in women with SpA, PsA and JIA? (pågående post-doc prosjekt)​
 • ​​Health related quality of life in mothers with a chronic inflammatory rheumatic disease 1999-2019 - 20 years perspective (pågående forskningsprosjekt) 

Fullførte forkningsprosjekt i registeret​​

 • Systemic lupus erythematosus; women and breastfeeding (fullført studentprosjekt 2021)
 • ​Rheumatoid arthritis and breastfeeding (fullført studentprosjekt 2021)
 • Fertility and disease activity during and after pregnancy in women with spondyloarthritis and juvenile idiopathic arthritis (fullført mai 2020)
 • Modelling biomarker development during pregnancy for women with rheumatic diseases using linear mixed models and bootstrapping (fullført MSc-prosjekt 2019)
 • Statistical Analysis of Longitudinal Data with a Lower Limit of Detection Application to Cytokine Concentrations in Pregnancy (fullført MSc-prosjekt 2019)
 • Sykepleierens erfaringer med registrering av data om svangerskap og revmatiske sykdommer i kvalitetsregisteret RevNatus (fullført MSc-prosjekt 2019)
 • The interaction of pregnancy and systemic lupus erythematosus. Results from a prospective multicenter study (fullført PhD-prosjekt 2018)
 • Health Related Quality of Life before, during and after pregnancy in Norwegian women with Rheumatoid Arthritis and Juvenile Idiopathic Arthritis (fullført MSc-prosjekt 2013)

Forske på registerdata

Hvis du ønsker å benytte data fra RevNatus må du sende en elektronisk søknad på e-post til sekretær i fagrådet for registeret. Søknaden må inneholde:

 • Problemstillingen og prosjektbeskrivelse
 • Utvalget som ønskes, samt hvilke variabler som skal benyttes i analyse

Søknad om bruk av data vurderes ut fra:

 • Faglig relevans og gjennomførbarhet
 • Hensyn til pågående prosjekt

Det gjøres en avtale med fagrådet for RevNatus om en tidsbegrensning for tilgang på data. Både forsknings- og kvalitetssikringsprosjekt skal melde fra til registeret ved vesentlige endringer og/eller mangelfull fremdrift.

Publikasjoner fra RevNatus

Meissner, Y., Strangfeld, A., Molto, A., Forger, F., Wallenius, M., Costedoat-Chalumeau, N., Bjørngaard, H., Couderc, M., Flipo, R. M., Guettrot-Imbert, G., Haase, I., Jakobsen, B., Koksvik, H. S. S., Richez, C., Sellam, J., Weiß, A., Zbinden, A., & Fischer-Betz, R. (2022). Pregnancy and neonatal outcomes in women with axial spondyloarthritis: pooled data analysis from the European Network of Pregnancy Registries in Rheumatology (EuNeP). Ann Rheum Dis. https://doi.org/10.1136/ard-2022-222641​Factors Associated With Time to Pregnancy in Women With Axial Spondyloarthritis: A Registry‐Based Multicenter Study - Ursin - 2021 - Arthritis Care & Research - Wiley Online Library)​​Fant du det du lette etter?