Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) skal inneha og formidle oppdatert kompetanse om tiden før-, under og etter svangerskap ved alle revmatiske sykdommer.

Det foreligger mulighet for både brukere og helsepersonell til å ta kontakt med NKSR på telefon for veiledning.

 

Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Finn mer informasjon om NKSR her

 

Den primære oppgaven til NKSR er å spre kunnskap ut til de andre helseforetakene slik at pasientene sikres likeverdig tilgang til kompetanse.

NKSR skal bidra til forskning, kompetanseoppbygging og fagutvikling på kompetanseområdet, slik at nasjonal kunnskap bygges opp.

NKSR arrangerer kurs og underviser på grunn, videre og etterutdanning på nasjonalt nivå.

Det foreligger mulighet for både brukere og helsepersonell til å ta kontakt med NKSR på telefon for veiledning.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?