HelsaMi

Fornyelse av resept på biologisk medisin

​Fra og med 1/1-21 må pasienter betale egenandel på kr. 375,- for sykepleierkonsultasjonen ved fornyelse av resept på biologisk medisin.