HelsaMi

Fast-track tun ortopedi (OFS)

Pasientene som kommer hit følger et standardisert pasientforløp. Pasientene kommer enten for å få satt inn primær protese i hofte- eller kneleddet, eller planlagt operasjon med revisjon av en protese. Vi opererer i gjennomsnitt 21 pasienter hver uke (fra mandag-torsdag). Pasientene reiser som regel hjem etter 1-3 dager. Sengeposten er åpen fra mandag til fredag, og pasienter som blir inneliggende utover dette flyttes til sengetund for elektiv operasjon (OES)

Fant du det du lette etter?