Ortopedisk avdeling

Avdelingen tilbyr diagnostikk og behandling av akutte skader og lidelser som omfatter kroppens bevegelsesapparat (ben, ledd, muskler og sener).
I tillegg til å være lokalsykehus for deler av Trøndelags befolkning behandler avdelingen kompliserte ortopediske problemstillinger henvist fra andre sykehus i helseregionen.

Ortopedisk avdeling har de siste årene hatt stort fokus på trygg pasientbehandling gjennom utarbeiding av standardiserte pasientforløp etter Fast-track modellen. 

Bildet av Gastrosenteret
 
Inngangspartiet til Gastrosenteret
 
Les mer om Ortopedisk avdeling

Ortopedisk avdeling

I tillegg til øyeblikkelig hjelp tar vi imot pasienter henvist fra fastlege eller legevakt.
Utredning og behandling gjøres ved Ortopedisk poliklinikk og Ortopedisk Skade/Traumepoliklinikk. Har du behov for operasjon utføres dette ved Seksjon for dagkirurgi eller ved innleggelse i avdelingen.

Ortopedisk poliklinikk og de ortopediske sengeområdene på Øya ligger i Bevegelsessenteret. Ortopedisk Skade/Traumepoliklinikk er lokalisert i 1. etasje i Akuttsenteret. 

Avdelingen har også pasientbehandling både ved Orkdal sjukehus og Røros sykehus

Utvikling, fremstilling, tilpassing og vedlikehold av ortopediske hjelpemidler gjøres ved Trøndelag Ortopediske Verksted.

Barn og ungdom (0-18 år) tilhører Ortopedisk barneseksjon som har poliklinikk, sengepost og operasjonsavdeling ved Barne- og Ungdomsklinikken i Kvinne-Barn senteret.

Telefonnummer til inntakskontor
Protesekirurgi hofte og kne. Ryggkirurgi72825710
Artroskopikirurgi kne, hofte, skulder. Skulderprotese. Håndkirurgi72826100
Fot- og ankelkirurgi. Tumor. Diabetiske sår. Plastikkirurgi72825720


 

Kontaktinformasjon

Telefon
72 82 60 00
mandag - fredag 08.00-15.30
Enhetene kan kontaktes direkte.
E-post
Postadresse

St. Olavs hospital HF
Ortopedisk avdeling
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim  

Besøksadresser og praktisk informasjon

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

St. Olavs hospital har flere adresser.

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Artroseskolen - St. Olavs hospitalhttps://stolav.no/behandlinger/artroseskolen-st-olavs-hospitalArtroseskolen - St. Olavs hospitalAArtroseskolen - St. Olavs hospitalArtroseskolen - St. Olavs hospitalArtroseskolen - St. Olavs hospitalArtroseskolen - St. Olavs hospital
Ben- og bløtvevssvulster (sarkom)https://stolav.no/behandlinger/ben-og-blotvevssvulster-sarkomBen- og bløtvevssvulster (sarkom)BBein- og bløtvevskreftBein- og bløtvevskreftBein- og bløtvevskreftBein- og bløtvevskreft
Hoftebruddhttps://stolav.no/behandlinger/hoftebruddHoftebruddHHoftebruddHoftebruddHoftebruddHoftebrudd
Hoftebruddoperasjonhttps://stolav.no/behandlinger/hoftebruddoperasjonHoftebruddoperasjonHHoftebrudd - operasjonHoftebruddsoperasjonHoftebrotsoperasjonHoftebrudd - operasjon
Hofteproteseoperasjonhttps://stolav.no/behandlinger/hofteproteseoperasjonHofteproteseoperasjonHHofteprotese ved slitasjegikt (artrose)Hofteprotese ved slitasjegikt (artrose)Hofteprotese ved slitasjegikt (artrose)Hofteprotese ved slitasjegikt (artrose)
Kneproteseoperasjonhttps://stolav.no/behandlinger/kneproteseoperasjonKneproteseoperasjonKKneproteseoperasjonKneproteseoperasjonKneproteseoperasjonKneproteseoperasjon
Revisjon av hofteprotesehttps://stolav.no/behandlinger/revisjon-av-hofteproteseRevisjon av hofteproteseRHofteproteseoperasjon, revisjonHofteproteseoperasjon, revisjonHofteproteseoperasjon, revisjonHofteproteseoperasjon, revisjon
Revisjon av kneprotesehttps://stolav.no/behandlinger/revisjon-av-kneproteseRevisjon av kneproteseRKneproteseoperasjon, revisjonKneproteseoperasjon, revisjonKneproteseoperasjon, revisjonKneproteseoperasjon, revisjon

Arrangementer

  • Onsdag 02.09.
    SPARKi sykepleieinnovasjon 2020

    En kongress av sykepleiere, for sykepleiere. Sykepleiere må i takt med tiden utvikle faget sitt, og utfordringene krever at vi er kreative, nyskapende og tenker løsninger gjennom innovasjon og forbedring.

Dagkirurgisk enhet for ortopedi og plastikkirurgihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/dagkirurgisk-enhet-for-ortopedi-og-plastikkirurgiDagkirurgisk enhet for ortopedi og plastikkirurgi
Fast-track tun ortopedihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/fast-track-tun-elektiv-ortopediFast-track tun ortopedi
Felles lettpost pasienthotellethttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/felles-lettpost-pasienthotelletFelles lettpost pasienthotellet
Hotell/Dagtun ortopedihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/hotelldagtunHotell/Dagtun ortopedi
Inntakskontor for ortopedi og plastikkirurgihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/inntakskontor-for-poliklinikk-for-ortopedi-og-plastikkirurgiInntakskontor for ortopedi og plastikkirurgi
Ortopedisk forskningssenterhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/ortopedisk-forskningssenterOrtopedisk forskningssenter
Ortopedisk operasjonsavdelinghttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/ortopedisk-operasjonsavdelingOrtopedisk operasjonsavdeling
Overvåkningsenhet for ortopedi og plastikkirurgihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/ortopedisk-overvakning-og-dagkirurgiOvervåkningsenhet for ortopedi og plastikkirurgi
Poliklinikk for ortopedi og plastikkirurgihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/poliklinikk-for-ortopedi-og-plastikkirurgiPoliklinikk for ortopedi og plastikkirurgi
Preoperativ poliklinikk for ortopedi og plastikkirurgihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/preoperativ-poliklinikk-for-ortopedi-og-plastikkkirurgiPreoperativ poliklinikk for ortopedi og plastikkirurgi
Sengeområde for elektiv ortopedihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/sengeomrade-for-elektiv-planlagt-ortopediSengeområde for elektiv ortopedi
Sengeområde for ortopedisk traumatologihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/sengeomrade-for-ortopedisk-traumatologi-skadeSengeområde for ortopedisk traumatologi
Sengeområde for Rekonstruktiv ortopedi og Plastikkirurgihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/sengeomrade-rekonstruktiv-ortopediSengeområde for Rekonstruktiv ortopedi og Plastikkirurgi
Skade/Traumepoliklinikkenhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/skadepoliklinikkSkade/Traumepoliklinikken

Praktisk informasjon

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

St. Olavs hospital har flere adresser.

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00
Fant du det du lette etter?