HelsaMi

Ortopedisk avdeling

Avdelingen tilbyr diagnostikk og behandling av akutte skader og lidelser som omfatter kroppens bevegelsesapparat (ben, ledd, muskler og sener).
I tillegg til å være lokalsykehus for deler av Trøndelags befolkning behandler avdelingen kompliserte ortopediske problemstillinger henvist fra andre sykehus i helseregionen.

Ortopedisk avdeling har de siste årene hatt stort fokus på trygg pasientbehandling gjennom utarbeiding av standardiserte pasientforløp etter Fast-track modellen. 

Praktisk informasjon

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[avdeling/mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:


Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00
Fant du det du lette etter?