Ortopedisk avdeling

Avdelingen tilbyr diagnostikk og behandling av akutte skader og lidelser som omfatter kroppens bevegelsesapparat (ben, ledd, muskler og sener).
I tillegg til å være lokalsykehus for Sør-Trøndelags befolkning behandler avdelingen kompliserte ortopediske problemstillinger henvist fra andre sykehus i helseregionen.

Ortopedisk avdeling har de siste årene hatt stort fokus på trygg pasientbehandling gjennom utarbeiding av standardiserte pasientforløp etter Fast-track modellen. 

Les mer om Ortopedisk avdeling

Ortopedisk avdeling

I tillegg til øyeblikkelig hjelp tar vi imot pasienter henvist fra fastlege eller legevakt.
Utredning og behandling gjøres ved Ortopedisk poliklinikk og Ortopedisk Skadepoliklinikk. Har du behov for operasjon utføres dette ved Seksjon for dagkirurgi eller ved innleggelse i avdelingen.

Ortopedisk poliklinikk og de ortopediske sengeområdene på Øya ligger i Bevegelsessenteret. Ortopedisk Skadepoliklinikk er lokalisert i 1. etasje i Akuttsenteret.

Informasjon om de ulike enhetene finner du på "Underliggende enheter" nederst på siden.


Avdelingen har også pasientbehandling både ved  Orkdal sjukehus og Røros sykehus.

Barn og ungdom (0-18år) tilhører Ortopedisk barneseksjon som har poliklinikk, sengepost og operasjonsavdeling ved Barne- og Ungdomsklinikken i Kvinne-Barn senteret.


 

Kontakt

Telefon
72826000
mandag - fredag 08.00-15.30
Enhetene kan kontaktes direkte.
E-post
Postadresse

St. Olavs hospital HF
Ortopedisk avdeling
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim  

Besøksadresser og praktisk informasjon

Artroseskolen - St. Olavs Hospitalhttps://stolav.no/behandlinger/artroseskolen-st-olavs-hospitalArtroseskolen - St. Olavs HospitalAArtroseskolen - St. Olavs HospitalArtroseskolen - St. Olavs HospitalArtroseskolen - St. Olavs HospitalArtroseskolen - St. Olavs HospitalEMPTY
Ben- og bløtvevssvulster (sarkom)https://stolav.no/behandlinger/ben-og-blotvevssvulster-sarkomBen- og bløtvevssvulster (sarkom)BSarkomBen- og bløtvevskreftBen- og bløtvevskreftBen- og bløtvevskreftEMPTY
Hoftebruddhttps://stolav.no/behandlinger/hoftebruddHoftebruddHHoftebruddHoftebruddHoftebruddHoftebruddEMPTY
Hoftebruddoperasjonhttps://stolav.no/behandlinger/hoftebruddoperasjonHoftebruddoperasjonHHoftebrudd - operasjonHoftebruddsoperasjonHoftebrotsoperasjonHoftebrudd - operasjonEMPTY
Leddproteseoperasjonhttps://stolav.no/behandlinger/leddproteseoperasjonLeddproteseoperasjonLLeddproteseoperasjonLeddproteseoperasjonLeddproteseoperasjonLeddproteseoperasjonEMPTY

Dagkirurgisk enhet for ortopedi og plastikkirurgihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/dagkirurgisk-enhet-for-ortopedi-og-plastikkirurgiDagkirurgisk enhet for ortopedi og plastikkirurgi
Fast-track tun ortopedihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/fast-track-tun-elektiv-ortopediFast-track tun ortopedi
Felles lettpost pasienthotellethttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/felles-lettpost-pasienthotelletFelles lettpost pasienthotellet
Hotell/Dagtun ortopedihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/hotelldagtunHotell/Dagtun ortopedi
Inntakskontor for operasjon ortopedi og plastikkirurgihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/inntakskontor-for-operasjon-ortopedi-og-plastikkirurgiInntakskontor for operasjon ortopedi og plastikkirurgi
Inntakskontor for poliklinikk ortopedi og plastikkirurgihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/inntakskontor-for-poliklinikk-for-ortopedi-og-plastikkirurgiInntakskontor for poliklinikk ortopedi og plastikkirurgi
Ortopedisk forskningssenterhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/ortopedisk-forskningssenterOrtopedisk forskningssenter
Ortopedisk operasjonsavdelinghttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/ortopedisk-operasjonsavdelingOrtopedisk operasjonsavdeling
Overvåkningsenhet for ortopedi og plastikkirurgihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/ortopedisk-overvakning-og-dagkirurgiOvervåkningsenhet for ortopedi og plastikkirurgi
Poliklinikk for ortopedi og plastikkirurgihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/poliklinikk-for-ortopedi-og-plastikkirurgiPoliklinikk for ortopedi og plastikkirurgi
Preoperativ poliklinikk for ortopedi og plastikkirurgihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/preoperativ-poliklinikk-for-ortopedi-og-plastikkkirurgiPreoperativ poliklinikk for ortopedi og plastikkirurgi
Sengeområde for elektiv ortopedihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/sengeomrade-for-elektiv-planlagt-ortopediSengeområde for elektiv ortopedi
Sengeområde for ortopedisk traumatologihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/sengeomrade-for-ortopedisk-traumatologi-skadeSengeområde for ortopedisk traumatologi
Sengeområde for Rekonstruktiv ortopedi og Plastikkirurgihttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/sengeomrade-rekonstruktiv-ortopediSengeområde for Rekonstruktiv ortopedi og Plastikkirurgi
Skade/Traumepoliklinikkenhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-ortopedi-revmatologi-og-hudsykdommer/ortopedisk-avdeling-oya/skadepoliklinikkSkade/Traumepoliklinikken

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.