HelsaMi

Brukermøte kvalitetsregistre

Formålet til kvalitetsregistrene er å sikre kvalitet og enhetlig behandling og oppfølging av pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer som planlegger svangerskap eller er gravide. Og de skal bidra til økt forskningsbasert kunnskap. Kvalitetsregistrene har egne brukermøter, og på denne siden finner du diverse informasjon fra disse møtene.


Brukermøte for RevNatus, NorArtritt og NorVas avholdes tirsdag 24. oktober 2023. Mer info finner du på stolav.no/nksr.


Fant du det du lette etter?