HelsaMi

Lungemedisin sengetun 4 og 5

På Lungemedisinsk sengeenhet: tun 4 og 5 behandles i hovedsak pasienter med behov for 24 timers oppfølging på grunn av sykdomstilstand og / eller pleiebehov. De hyppigste lidelser er kreft i respirasjonsorganene. I tilegg kommer obstruktive lungesykdommer (astma, kols, emfysem), lungeembolier, pneumothorax, interstitielle lungesykdommer (sykdommer i lungevevet) og infeksjoner i lungene.

Fant du det du lette etter?