HelsaMi

Lungemedisin sengetun 2 og 3

På Lungemedisinsk sengetun behandles i hovedsak pasienter med behov for 24 timers oppfølging på grunn av sykdomstilstand og/eller pleiebehov. De hyppigste lidelser er obstruktiv lungesykdom (astma, kols, emfysem). I tillegg kommer kreft i respirasjonsorganene, lungeembolier, pneumothorax, Cystisk fibrose, interstitielle lungesykdommer (sykdommer i lungevevet) og infeksjoner i lungene.

Fant du det du lette etter?