HelsaMi

Forskning

En av avdelingen oppgaver er å drive arbeidsmedisinsk forskning og utredning bl.a. om hvordan fysiske, kjemiske, biologiske, psykiske og organisatoriske forhold i arbeidslivet virker inn på arbeidstakernes helse. Dette skjer ved at avdelingen driver egne internt og eksternt finansierte forskningsprosjekter, og at avdelingens personale deltar med fagkunnskap i forskningsprosjekter som drives av bedriftshelsetjenester og andre avdelinger/institusjoner.​

Våre fremste samarbeidspartnere for prosjektarbeid er HMS-fagmiljøet ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved SVT-fakultetet ved NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU DMF, HUNT, STAMI, Ruralis og de arbeidsmedisinske avdelingene i Bergen og Tromsø.

Ved avdelingen har vi de siste årene bl.a. vært involvert i følgende prosjekter / utredninger: 

  • Lungehelse hos bønder 
  • Astma og allergi i lakseindustrien 
  • SHINE 
  • Arbeidsrelatert astma hos ansatte i lakseindustrien 
  • PreventAP 
  • Forebyggende tiltak for å redusere helseeffekter av luftforurensing 
  • Luftforurensning og CVD 
  • Kunnskapsnotat om plantevernmidler 
  • STUNTH - St. Olavsundersøkelsen ny teknologi og helse 


Fant du det du lette etter?