Arbeidsmedisinsk avdeling

Arbeidsmedisinsk avdeling har arbeidsmedisinsk og yrkeshygienisk spesialkompetanse når det gjelder sammenhenger mellom fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer og alle typer helseskader som følge av slik påvirkning. Vår hovedoppgave er å bidra til forebygging av arbeidsrelaterte sykdommer og skader og til å fremme helse i arbeidslivet.

Les mer om Arbeidsmedisinsk avdeling

Arbeidsmedisinsk avdeling

Arbeidsmedisinsk avdeling ble opprettet i 1990 etter initiativ fra Helse- og sosialdepartementet. Avdelingen er i dag en del av Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin ved St. Olavs Hospital HF.

Avdelingens hovedmålsetting er å gi befolkningen, den øvrige helsetjenesten og arbeidslivet i helseregionen et faglig fullverdig og geografisk likeverdig tilbud av arbeidsmedisinske og yrkeshygieniske tjenester. Arbeidsmedisinsk avdeling skal bygge sin virksomhet på det overordnede verdigrunnlaget og de overordnede målsettinger og strategier som Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital HF  legger til grunn. Det er et overordnet verdimål for vår virksomhet å bidra til at deltagelse i arbeidslivet skal tjene som en helseressurs og til å forebygge at noen pådrar seg helseskade som følge av påvirkninger i arbeid.

Noen andre verdimål for Arbeidsmedisinsk avdeling er å:

 • Bedre rammene for å fylle våre oppgaver i henhold til til sykehusets og avdelingens mål   og strategiplaner.
 • Drive en faglig forsvarlig virksomhet etter kvalitetssikrede rutiner.
 • Møte alle som henvises til avdelingen eller som på annen måte søker vår bistand med en positiv serviceinnstilling, empati og respekt.
 • Sørge for et inkluderende og trygt arbeidsmiljø som gir utviklingsmuligheter for alle ansatte.
 • Gi vårt bidrag til et positivt samarbeid med ledelsen og andre avdelinger ved helseforetaket og ved NTNU.
 • Formidle betydningen av forebyggende og helsefremmende arbeid til studenter og andre deler av helsetjenesten.

 

Arbeidsmedisinsk avdeling har følgende oppgaver:

 1. Pasientutredninger
  • Avdelingen mottar henvisninger fra leger og trygdekontor for utredning av pasienter der man mistenker at det foreligger en yrkesmessig årsak til deres sykdom. Ved siden av vektlegging av forebyggende tiltak er det en målsetting med dette å bidra til at pasientens rettigheter i forhold til trygdevesenet og andre blir ivaretatt og at personer med arbeidsrelaterte sykdommer eller skader får tilrettelegging for fortsatt deltagelse i arbeidslivet. Ventetiden for undersøkelse hos oss er 1-3 måneder.
 2. Arbeidsplassundersøkelser
  • Foreta vurderinger og arbeidsmiljøutredninger på arbeidsplasser i tilknytning til pasienter der avdelingen er involvert i utredningen, eller der avdelingen har fått henvendelse fra bedriftshelsetjenester eller andre.
 3. Oppfølging av eksponerte personer
  • Samarbeide med bedriftshelsetjenester og andre om forebyggende tiltak og oppfølging av arbeidstakere som er eller har vært utsatt for mulig helseskadelig påvirkning i arbeidssammenheng.
 4. Forskning og utvikling
  • Drive arbeidsmedisinsk forskning og utredning bl.a. om hvordan fysiske, kjemiske, biologiske, psykiske og organisatoriske forhold i arbeidslivet virker inn på folks helse. Dette skal skje ved at avdelingen driver egne internt og eksternt finansierte forskningsprosjekter, og at avdelingens personale deltar med fagkunnskap i forskningsprosjekter som drives av bedriftshelsetjenester og andre avdelinger/institusjoner.
 5. Informasjon
  • Være konsultasjons- og informasjonsorgan for myndigheter, institusjoner, bedrifter, fagforeninger og andre i spørsmål som angår sammenhengen mellom arbeid og helse.
 6. Undervisning
  • Avdelingen skal delta i undervisningen ved Det medisinske fakultet og ved andre fakulteter ved NTNU og HIST. Ansatte fra avdelingen holder foredrag om arbeidsmedisinske og yrkeshygieniske emner også på kurs og konferanser i  andre sammenhenger.

Kontakt

Oppmøtested
2. etg i østfløyen i 1902-bygget
Telefon
72 57 13 14
mandag08:00-16:00
tirsdag08:00-16:00
onsdag08:00-16:00
torsdag08:00-16:00
fredag08:00-16:00
E-post
Postadresse
Arbeidsmedisinsk avdeling
St. Olavs Hospital
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

1902-bygget

Besøksadresse
Harald Hardrådes gt 14(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
06800

Kart

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs Hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs Hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Parkering Øya

Sykkelparkering Øya

Praktisk informasjon

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. De som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

Mat og servering

Det er flere spisesteder på sykehuset.

Internett og Wi-Fi

​​​​​St. Olavs Hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 

 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du mottar passord på SMS og deretter kan du ta i bruk gjestenettet.
 • Passord er gyldig én uke. Passord kan sendes til enhver mobiltelefon med norsk telefonnummer. 

Minibank

​Du finner døgnåpen minibank i Akutten og Hjerte-Lunge-senteret og i kiosken i Nevrosenteret innenfor åpningstidene.

Blomster

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

Butikk

Butikker ved sykehusområdet på Øya:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i Klostergata 46

Kiosk

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider: 08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Kunst

Kunstsamlingen ved St. Olavs Hospital, Øya, er Norges største utenfor museumsinstitusjonene, når det gjelder antall verk og budsjett.

Visuelle vitaminer

Pågående prosjekt

Se flere artikler()

Publikasjoner

Se flere artikler()

Arbeidsmedisinsk utredninghttps://stolav.no/behandlinger/arbeidsmedisinsk-utredningArbeidsmedisinsk utredningAArbeidsmedisinsk utredningArbeidsmedisinsk utredningArbeidsmedisinsk utredningArbeidsmedisinsk utredning

Arrangementer

16.03 torsdag

Frokostseminar: Spirometri i BHT

Dette er et seminar for alle i BHT som utfører, tolker og/eller vurderer spirometri tema er satt opp etter ønske fra HMS-rådgivere i en bedriftshelsetjeneste

04.05 torsdag

Frokostseminar: Åndedrettsvern og masketetthetstesting

Dagens tema omhandler åndedrettsvern og masketetthetstesting med Portacount- instrumentet.

Se flere kommende arrangementer ()

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)https://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-lunge-og-arbeidsmedisin/arbeidsmedisinsk-avdeling/regionalt-senter-for-astma-allergi-og-overfolsomhet-raaoRegionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)