HelsaMi

Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin og Orkdal medisin

I Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin og Orkdal medisin inngår tre avdelinger: Lungemedisinsk avdeling, Arbeidsmedisinsk avdeling og Medisinsk avdeling ved Orkdal sjukehus.

 

Lungemedisinsk avdelingen består av sengeenheter, poliklinikk, dagenhet og overvåkningsenhet.  Hovedtyngden av pasienter har kols/emfysem, lungeinfeksjoner, astma og lungekreft.


Arbeidsmedisinsk avdeling har en poliklinikk, og driver også med undervisning/utdanning og forskning. Pasientene utredes med henblikk på yrkessykdommer. Det er for eksempel pasienter med yrkesbetinget kreft, løsemiddelskader, asbestsykdommer og yrkesastma.


Medisinsk avdeling Orkdal er en generell indremedisinsk avdeling. Avdelingen har to sengeposter, hjertepoliklinikk, lungepoliklinikk, hudpoliklinikk med lysbehandling, samt en generell poliklinikk som bistår både kirurgi, ortopedi og medisin.

Fant du det du lette etter?