HelsaMi

Hjertemedisinsk sengeenhet HMS2

Klinikk for hjertemedisin har tre sengeenheter som er lokalisert i Akutten hjerte- og lungesenteret (AHL) i 4. og 5. etasje. Vi tilbyr lokalsykehus- og regionsfunksjon for utredning og behandling av pasienter med ulike hjertemedisinske tilstander. Sengeenhetene tar i mot alle typer hjertepasienter i tillegg til at den enkelte enhet har spesialkompetanse innen hvert sitt felt.

Fant du det du lette etter?