Hjertemedisinsk Intensiv (HMI)

 

Hjertemedisinsk intensiv er en del av Klinikk for hjertemedisin og er lokalisert i Akutten hjerte- og lungesenteret (AHL) i 4. etasje nord. Vi har lokal- og regionssykehusfunksjon.

Hjertemedisinsk intensiv gir behandling og pleie til voksne pasienter med akutt og kritisk hjertesykdom fra hele Helse Midt-Norge.

Les mer om Hjertemedisinsk Intensiv (HMI)

Hjertemedisinsk Intensiv (HMI)

Vi behandler pasienter med akutt hjerteinfarkt (STEMI), hjertestans, alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, klaffesykdommer, hjertesvikt, betennelsestilstander i hjertet med mer. Vi har mulighet for å ta i bruk avansert medisinsk- teknisk utstyr under behandlingen. Pasientene kan komme direkte fra mottagelsen, men også fra andre avdelinger.

Pasienter som blir innlagt med STEMI går ofte direkte til akutt utblokking (PCI) før de kommer på HMI. Oppholdet kan vare fra noen dager til flere uker. Når pasientens tilstand tilsier det, vil pasienten flyttes til annen sengepost, eller lokalsykehus.

Om enheten

Vi har 8 intensivplasser og 6 postoperative plasser for pasienter etter PCI. På intensivenheten har vi enkeltrom til hver pasient. Pasientene som overvåkes etter PCI ligger på 3-sengs rom.

Vi jobber kunnskapsbasert, har høye krav til faglig kompetanse samt gode smarbeidsevner. Hos oss jobber ca. 50 sykepleiere, derav ca. halvparten intensivsykepleiere og kardiologiske sykepleiere. 

Vi har nært samarbeid med anestesileger, fysioterapeuter samt prestetjenesten.

Vi har tre driftsykepleiere og to fagutviklingssykepleiere, samt en postvert.

I perioder har vi studenter og hospitanter i enheten.

Jobb hos oss

Arbeidsoppgaver
Vi har varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi gir profesjonell behandling og sykepleie til intensivpasienten, og ivaretar pårørende i en situasjon som kan oppleves vanskelig.

Vi er en enhet med spesialutdannet personell. Vi utøver pleie- og behandling av akutt/ kritisk syke hjertepasienter med svikt i ett eller flere organer. Pasientene våre har behov for kontinuerlig overvåkning og observasjon og er tilkoblet avansert medisinskteknisk utstyr.

Av medisinteknisk behandlingsutstyr benytter vi:
• Respiratorbehandling
• Non-invasiv behandling (Bi-pap/ C-pap)
• Hypotermibehandling
• Aortaballongpumpe
• Impella

Kvalifikasjoner
• Intensivsykepleier
• Autorisert sykepleier, med minimum to års erfaring.

 


Ledelse ved enheten

Seksjonsleder sykepleie: Mariana Härmala
Seksjonsoverlege: Knut Bjørnstad

 

Kontakt

Oppmøtested
Akutten og Hjerte- og lungesenteret, 4. etasje nord
Telefon
72 82 74 01
Akutten og Hjerte-lunge-senteret
Besøksadresse
Prinsesse Kristinas gate 3(Google maps)
7030 Trondheim
Besøkstider
mandag - søndag Døgnåpent
Telefon
06800
mandag - søndag Hele døgnet

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

Blomster

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

Butikk

Butikker ved sykehusområdet på Øya:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i Klostergata 46

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14.

Åpningstider: 08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk

Kunst - "Visuelle vitaminer"

Kunstsamlingen ved St. Olavs hospital, Øya, er Norges største utenfor museumsinstitusjonene, når det gjelder antall verk og budsjett.

Visuelle vitaminer

Legevakt

​Du må ringe 116117 før du oppsøker legevakta. Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er. Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, skal du fortsatt ringe 1 1 3. Telefonnummer til legevakt 116117 gjelder i hele landet.

Legevakta driftes av Trondheim kommune.

Mat og servering

Det er flere spisesteder på sykehuset.

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men flere poliklinikker, inntakskontor, og noen laboratorier har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Hva er callback?

Callback innebærer at telefontjenesten er åpen for publikum hele døgnet, slik at du som innringer alltid får gitt din beskjed uavhengig av åpningstider.

Ha fødselsnummeret klart før du ringer

Vi ber deg om å ha fødselsnummeret på 11 siffer klart før du ringer. Dette er frivillig, men vil være til stor hjelp når vi skal ringe deg tilbake. Dersom du ringer på vegne av andre, for eksempel egne barn, er det barnets fødselsnummer du skal oppgi.

Du kan ringe inn din beskjed når som helst på døgnet

Du kan ringe avdelingen når det passer deg best.

Hvis du har time på én av avdelingene og vet at du ikke kan møte til avtalt tid, er det en fordel at du varsler i så god tid som mulig. Da har avdelingen en mulighet til å innkalle andre pasienter slik at  timen ikke blir stående ledig.

Betaling for ikke å møte

Varsel om at du ikke kan benytte timen må gjøres senest 24 timer før avtalen. Avbestilling senere enn 24 timer før avtalen medfører et gebyr på 640 kroner (i 2016).  

- Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.