Seksjon røntgen Orkdal

Seksjon røntgen Orkdal gjør flere typer undersøkelser; CT, røntgen thorax (lungene), ultralyd og skjelettundersøkelser. Avhengig av kompetanse til stede kan også noen gjennomlysningsundersøkelser utføres. Røntgen Orkdal administrerer satelittenhetene på Fosen DMS og røntgen Oppdal. Disse to enhetene utfører røntgen thorax og skjelettundersøkelser.

Les mer om Seksjon røntgen Orkdal

Seksjon røntgen Orkdal

Åpningstider:

Seksjon røntgen Orkdal

Døgnkontinuerlig drift, med radiograf til stede.
Radiolog (lege) er til stede alle hverdager fra kl 08.00 til 15.30. På ubekvem tid ivaretas vakttjenesten av Klinikk for bildediagnostikks vaktteam på Øya.
Ved radiologkrevende undersøkelser utenom ordinær arbeidstid, skal man konferere med vakthavende radiolog ved St. Olavs Hospital.

Informasjon om henvisning til Klinikk for bildediagnostikk.
Røntgen Oppdal

Radiograf til stede mandag, tirsdag og torsdag 08.00 – 15.30
Røntgen Fosen DMS

Radiograf til stede 08.00-15.30 mandag og torsdag i oddetallsuker og mandag, tirdag og torsdag i partallsuker.

Kontakt

Oppmøtested
Røntgen på Orkdal sjukehus er lokalisert i 1. etasje.
Telefon
728 29 370
mandag - fredag 08.00-15.00
Orkdal Sjukehus
Besøksadresse
Sjukehusveien 3(Google maps)
7300 Orkanger
Telefon
06800

Kart

Praktisk informasjon

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

  1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
  2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
  3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Internett og Wi-Fi

​​​​​St. Olavs Hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 

  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du mottar passord på SMS og deretter kan du ta i bruk gjestenettet.
  • Passord er gyldig én uke. Passord kan sendes til enhver mobiltelefon med norsk telefonnummer. 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli