Seksjon røntgen Orkdal

Seksjon røntgen Orkdal gjør flere typer undersøkelser; CT, røntgen thorax (lungene), røntgen abdomen, ultralyd og skjelettundersøkelser. Avhengig av kompetanse til stede kan også noen gjennomlysningsundersøkelser utføres. Røntgen Orkdal administrerer satelittenhetene på Fosen DMS og røntgen Oppdal. Disse to enhetene utfører røntgen thorax og skjelettundersøkelser.

Les mer om Seksjon røntgen Orkdal

Seksjon røntgen Orkdal

Åpningstider:

Seksjon røntgen Orkdal

Døgnkontinuerlig drift, med radiograf til stede.
Radiolog (lege) er til stede alle hverdager fra kl 08.00 til 15.30. På ubekvem tid ivaretas vakttjenesten av Klinikk for bildediagnostikks vaktteam på Øya.
Ved radiologkrevende undersøkelser utenom ordinær arbeidstid, skal man konferere med vakthavende radiolog ved St. Olavs hospital.

Stillinger:

Seksjonen har 12.8 stillinger (merkantile og radiologer er organisert under Avdeling for merkantil og Avdeling radiologi)

  • Seksjonsleder
  • 9 radiografer i turnus
  • 2 radiografer i dagstilling
  • 60 % radiograf på Oppdal
  • 50 % radiograf på Fosen

Informasjon om henvisning til Klinikk for bildediagnostikk.
Røntgen Oppdal

Radiograf til stede mandag, tirsdag og torsdag 08.00 – 15.30
Røntgen Fosen DMS

Radiograf til stede 08.00-15.30 mandag og torsdag annenhver uke og mandag, tirdag og torsdag annenhver uke.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Røntgen på Orkdal sjukehus er lokalisert i 1. etasje.
Telefon
72 82 93 70
mandag - fredag 08.00-15.00
Orkdal Sjukehus
Besøksadresse
Sjukehusveien 3(Kart)
Orkanger (post skal sendes til felles postmottak: St. Olavs hospital HF, Orkdal sjukehus, postboks 3250 Torgarden, 7006 Trondheim)
Telefon
72 57 30 00

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.