Avdeling for nukleærmedisin

Ved nukleærmedisinske undersøkelser og behandlinger anvendes radioaktive forbindelser til diagnostikk, utredning og behandling av pasienter. Ved St. Olav tilbyr vi konvensjonell nukleærmedisin, samt PET.

Avdeling for Nukleærmedisin finner du i Gastrosenteret nord U1. Du finner oss også på PET-senteret (tidligere MR-senteret).

 

Les mer om Avdeling for nukleærmedisin

Avdeling for nukleærmedisin

Den radioaktive forbindelsen gis vanligvis via sprøyte i en blodåre, og tas opp i det organ som ønskes undersøkt. Organet vil på den måten fungere som en strålekilde. De fleste av våre undersøkelser innebærer små doser til pasienten, og vil ikke medføre større strålebelastning enn en vanlig røntgenundersøkelse. Våre preparater gir i hovedsak ingen bivirkninger. Vi tilbyr de fleste nukleærmedisinske undersøkelser og behandlinger, i tillegg til PET/MR og PET/CT. Alle våre undersøkelser krever henvisning fra lege.

Avdelingen er organisert under Klinikk for bildediagnostikk, som i tillegg omfatter konvensjonell røntgen, MR, CT, angiografi, ultralyd, og mammografi. Det som skiller oss fra andre bildediagnostiske undersøkelser er at pasienten selv utgjør strålekilden, og på den måten danner grunnlag for billedtaking med gammakamera eller PET-skanner. Hos oss finner du spesialister i nukleærmedisin, leger i spesialisering, medisinsk fysiker, bioingeniører og radiografer. St. Olavs Hospital er ett av ca. 25 sykehus i Norge som tilbyr nukleærmedisinske undersøkelser og behandlinger, og årlig utfører vi ca. 2500 undersøkelser og gir ca. 60 behandlingsdoser. I tillegg har vi siden oppstart av PET i 2013 gjort nærmere 2000 PET/CT-undersøkelser.

Informasjon om henvisningsrutiner til Klinikk for bildediagnostikk

Kontakt

Telefon
728 25 370
mandag - fredag 08.00-15.00
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Kart

Praktisk informasjon

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

  1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
  2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
  3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Internett og Wi-Fi

​​​​​St. Olavs Hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 

  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du mottar passord på SMS og deretter kan du ta i bruk gjestenettet.
  • Passord er gyldig én uke. Passord kan sendes til enhver mobiltelefon med norsk telefonnummer. 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

PET-undersøkelsehttps://stolav.no/behandlinger/pet-undersokelsePET-undersøkelsePPET-undersøkelsePET-undersøkelsePET-undersøkelsePET-undersøkelse
Vaktpostlymfeknute - påvisninghttps://stolav.no/behandlinger/vaktpostlymfeknute-pavisningVaktpostlymfeknute - påvisningVBrystkreft - vaktpostlymfeknutemerkingBrystkreft - vaktpostlymfeknutemerkingBrystkreft - vaktpostlymfeknutemerkingBrystkreft - vaktpostlymfeknutemerking