Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser

Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL) retter arbeidet mot lidelser med betydelige somatiske symptomer der biologiske, psykologiske og sosiale faktorer er tett vevet sammen og anerkjente sykdomsdiagnoser ikke i tilstrekkelig grad kan forklare symptomene. NKSL tar sikte på å forbedre kvaliteten på utrednings-, behandling- og det arbeidsmessige rehabiliteringstilbudet til personer med slike lidelser i hele landet.

 

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
NKSL holder til i 2. etasje, vestfløy, på Avdeling for smerte og sammensatte lidelser- Smertesenteret. Leder er avdelingssjef og professor Petter C. Borchgrevink.
Telefon
72 83 67 08
mandag - fredag 09.00-11.30 og 12.30-15.00
E-post
Postadresse
Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser - NKSL
St. Olavs Hospital HF
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim
Kunnskapssenteret
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 10(Kart)
Øya, Trondheim

Arrangementer

Fant du det du lette etter?