Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser

Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL) retter arbeidet mot lidelser med betydelige somatiske symptomer der biologiske, psykologiske og sosiale faktorer er tett vevet sammen og anerkjente sykdomsdiagnoser ikke i tilstrekkelig grad kan forklare symptomene. NKSL tar sikte på å forbedre kvaliteten på utrednings-, behandling- og det arbeidsmessige rehabiliteringstilbudet til personer med slike lidelser i hele landet.

 

 

Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser

Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser

Kontakt

Oppmøtested
NKSL holder til i 2. etasje, vestfløy, på Avdeling for smerte og sammensatte lidelser- Smertesenteret. Leder er avdelingssjef og professor Petter C. Borchgrevink.
Telefon
72 83 67 08
mandag09.00-11.30 og 12.30-15.00
tirsdag09.00-11.30 og 12.30-15.00
onsdag09.00-11.30 og 12.30-15.00
torsdag09.00-11.30 og 12.30-15.00
fredag09.00-11.30 og 12.30-15.00
E-post
Postadresse
Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser - NKSL
St. Olavs Hospital HF
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Kunnskapssenteret

Besøksadresse
Olav Kyrres gate 10(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
06800
mandagDøgnåpent
tirsdagDøgnåpent
onsdagDøgnåpent
torsdagDøgnåpent
fredagDøgnåpent
lørdagDøgnåpent
søndagDøgnåpent

Arrangementer

Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i Smerte og palliasjon I

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon, er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon.

Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i akutt og postoperativ smerte

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon

Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i Smerte og palliasjon II

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud til deg som ønsker spesialisering og en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen fagområdet smerte og palliasjon.

Se flere faste arrangementer ()