HelsaMi

Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser

Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL) retter arbeidet mot lidelser med betydelige somatiske symptomer der biologiske, psykologiske og sosiale faktorer er tett vevet sammen og anerkjente sykdomsdiagnoser ikke i tilstrekkelig grad kan forklare symptomene. NKSL tar sikte på å forbedre kvaliteten på utrednings-, behandling- og det arbeidsmessige rehabiliteringstilbudet til personer med slike lidelser i hele landet.

Fant du det du lette etter?