HelsaMi

Avdeling for smerte og sammensatte lidelser - Smertesenteret

På Smertesenteret finner du smertepoliklinikk og poliklinikk for langvarige utmattelsestilstander av uklar årsak inkl. CFS/ME. Vi har Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser og dessuten landets eldste smerteteam, som følger opp inneliggende pasienter med vanskelig håndterbare smerter. Vi ønsker å gi deg et godt og kunnskapsbasert tilbud ut ifra flere år med grundig forskning og evaluering. St. Olavs hospital er universitetssykehus i Midt-Norge, og det kan være at du blir spurt om annet helsepersonell kan være tilstede under konsultasjonen sammen med behandler.


Fant du det du lette etter?