Avdeling for smerte og sammensatte lidelser - Smertesenteret

På Smertesenteret finner du smertepoliklinikk og CFS/ME-poliklinikk. Vi har Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser og dessuten landets eldste smerteteam, som følger opp inneliggende pasienter med vanskelig håndterbare smerter.

Vi ønsker å gi deg et tilbud ut ifra det som har vist seg å være god behandling av pasienter gjennom flere år med grundig forskning og evaluering.

St. Olavs hospital er universitetssykehus i Midt-Norge, og det kan være at du blir spurt om annet helsepersonell kan være tilstede under konsultasjonen sammen med behandler.

Les mer om Avdeling for smerte og sammensatte lidelser - Smertesenteret

Avdeling for smerte og sammensatte lidelser - Smertesenteret

Avdeling for smerte og sammensatte lidelser - Smertesenteret er delt opp i følgende enheter:

Poliklinikkene:

Vi har to tverrfaglige poliklinikker: smertepoliklinikk ogCFS/ME-poliklinikk. Vi har omlag 6.000 pasientkonsultasjoner årlig. Alle pasientene får time til lege, og dessuten vanligvis til fysioterapeut og/ eller psykolog, som arbeider tett sammen med hensyn både på diagnostikk og behandlingstilbud. Selv om  poliklinikkene har tilholdssted ved Smertesenteret, er oppgavene forskjellige ut ifra pasientgruppene som henvises. Derfor er det tydelige skiller mellom poliklinikkene, som har egne inntaksmøter, ventelister og utredningsforløp.

Prosjektet Hysnes Helsefort ble avsluttet 17.06.16.

Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL):

Som Nasjonal kompetansetjeneste, utnevnt av Helse- og Omsorgsdepartementet, skal vi ivareta en nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor vårt spesifikke fagområde, sammensatte symptomlidelser. NKSL tilbyr i samarbeid med NTNU, Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge og European Palliative Care Research Centre studieretningen smerte og palliasjon som en del av Master i klinisk helsevitenskap. NKSL har også en etablert forskningsgruppe, der professor Petter C. Borchgrevink i mange år har samlet kompetanse og ressurspersoner. Fokus er blant annet på å utvikle retningslinjer, behandlingstiltak og samhandlingsprosedyrer for å hindre at personer som er i ferd med å utvikle sammensatte symptomlidelser skal utvikle kronisk sykdom og kan stå i fare for å falle ut av arbeidslivet.

Smerteteamet:

Landets eldste smerteteam - med 35 års jubileum i 2015. Smerteteamet består av anestesilege og spesialsykepleiere, og har ansvar for daglige tilsyn til inneliggende pasienter med vanskelig håndterbare smerter på ulike avdelinger på sykehuset. Man følger pasienter med akutte postoperative smerter, kreftrelaterte smerter og subakutte kroniske smerter. For pasienter med ovenstående smerteproblemer må det foreligge en skriftlig intern henvisning fra ansvarlig postlege for å sikre god samordning mellom de medisinsk ansvarlige og smerteteamet. Pasienter som er sykehusinnlagt grunnet en kronisk smertetilstand skal fortrinnsvis henvises til tverrfaglig poliklinikk via sin primærlege og behandles innenfor vanlige ventelistegarantier.


For fastlegen:

Foto: Petter C. Borchgrevink

Avdelingssjef på Smertesenteret er Petter C. Borchgrevink

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Du finner oss i 2. etasje, vestfløy, i Kunnskapssenteret.

Åpningstider ekspedisjonsluke: hverdager kl. 08.30-11.30, og kl. 12.30-15.00.  Åpen telefon hverdager kl. 10.00-11.30. Vi benytter tilbakeringetjeneste, så du kan ringe oss når som helst hele døgnet og legge igjen beskjed. Vi ringer deg tilbake så raskt som vi rekker det.                                        

Avdelingssjef: Petter C. Borchgrevink.

Besøkstider
mandag - fredag 09.00-12.00 og 13.00-15.30
Telefon
72 82 25 00
mandag - fredag 10.00-11.30
lørdag - søndag Hele døgnet (tilbakeringetjeneste)
Postadresse

St. Olavs hospital HF

Avdeling for smerte og sammensatte lidelser - Smertesenteret

Postboks 3250 Tordgarden

7006 Trondheim

Kunnskapssenteret
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 10(Kart)
Øya, Trondheim

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Kart Kunnskapssenteret

Her kan du zoom deg inn, bevege deg i de ulike etasjene og søke på rom/avdeling.

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering: ​

Kart med oversikt over sykkelparkering på Øya (PDF)

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasienthotell Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim

 og driftes av Norlandia.

Se nettsidene til Norlandia for priser og rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

CFS/MEhttps://stolav.no/behandlinger/cfsmeCFS/MECCFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksneCFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksneCFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksneCFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksne
Fysioterapi ved langvarige smerterhttps://stolav.no/behandlinger/fysioterapi-ved-langvarige-smerterFysioterapi ved langvarige smerterFLangvarige smerter, fysioterapiLangvarige smerter, fysioterapiLangvarige smerter, fysioterapiLangvarige smerter, fysioterapi
Infusjon av rituximab/ placebohttps://stolav.no/behandlinger/infusjon-av-rituximab-placeboInfusjon av rituximab/ placeboICFS/ME (kronisk utmattelse) - infusjon rituximabCFS/ME (kronisk utmattelse) - infusjon rituximabCFS/ME (kronisk utmattelse) - infusjon rituximabCFS/ME (kronisk utmattelse) - infusjon rituximab
Kognitiv adferdsterapi ved langvarig smertehttps://stolav.no/behandlinger/kognitiv-adferdsterapi-ved-langvarig-smerteKognitiv adferdsterapi ved langvarig smerteKLangvarig smerte - kognitiv adferdsterapiLangvarig smerte - kognitiv adferdsterapiLangvarig smerte - kognitiv adferdsterapiLangvarig smerte - kognitiv adferdsterapi
Radiofrekvensdenervasjonhttps://stolav.no/behandlinger/radiofrekvensdenervasjonRadiofrekvensdenervasjonRRadiofrekvensdenervasjon ved fastleddsmerterRadiofrekvensdenervasjon ved fastleddsmerterRadiofrekvensdenervasjon ved fastleddsmerterRadiofrekvensdenervasjon ved fastleddsmerter
Sterke langvarige smerter som ikke skyldes krefthttps://stolav.no/behandlinger/sterke-langvarige-smerter-som-ikke-skyldes-kreftSterke langvarige smerter som ikke skyldes kreftSLangvarige sterke smerter som ikke skyldes kreftLangvarige sterke smerter som ikke skyldes kreftLangvarige sterke smerter som ikke skyldes kreftLangvarige sterke smerter som ikke skyldes kreft
Tverrfaglig utredning - CFS/MEhttps://stolav.no/behandlinger/tverrfaglig-utredning-cfsmeTverrfaglig utredning - CFS/METCFS/ME - Tverrfaglig utredningCFS/ME - Tverrfaglig utredningCFS/ME - Tverrfaglig utredningCFS/ME - Tverrfaglig utredning
Tverrfaglig vurdering av smertetilstandhttps://stolav.no/behandlinger/tverrfaglig-vurdering-av-smertetilstandTverrfaglig vurdering av smertetilstandTTverrfaglig vurdering av smertetilstandTverrfaglig vurdering av smertetilstandTverrfaglig vurdering av smertetilstandTverrfaglig vurdering av smertetilstand

CFS/ME-poliklinikkhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-intensivmedisin/avdeling-for-smerte-og-sammensatte-lidelser/cfsme-poliklinikkCFS/ME-poliklinikkVi diagnostiserer kronisk utmattelsessyndrom, og gir disse pasientene et individuelt utredningstilbud med sikte på å øke funksjon og livskvalitet. Pasienter som ikke fyller diagnosekriterier vil få eventuelle råd om andre tiltak som kan bid...
Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelserhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-intensivmedisin/avdeling-for-smerte-og-sammensatte-lidelser/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sammensatte-symptomlidelser-nkslNasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser
Smertepoliklinikkenhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-intensivmedisin/avdeling-for-smerte-og-sammensatte-lidelser/smertepoliklinikkenSmertepoliklinikkenSmertepoliklinikken er underlagt Avdeling for smerte og sammensatte lidelser, ASSL, og her jobber leger, sykepleiere, psykologer, fysioterapeuter, psykomotoriske fysioterapeuter og manuellterapeuter. Alle fagpersonene jobber sammen i tverrf...
Smerteteamhttps://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-intensivmedisin/avdeling-for-smerte-og-sammensatte-lidelser/smerteteamSmerteteam

Fant du det du lette etter?