Avdeling for mottaksmedisin

Avdelingen for mottaksmedisin ivaretar mottak og primærbehandling av pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp- innleggelse innenfor de fleste fagområder. Avdeling for mottaksmedisin består av Akuttmottaket og Observasjonsenheten. Kvinner som skal føde under normale omstendigheter skal ikke mottas i Akuttmottaket, men direkte til Fødeavdelingen i Kvinne- barn- senteret.

Les mer om Avdeling for mottaksmedisin

Avdeling for mottaksmedisin

Akuttmottaket

Akuttmottaket ved St. Olavs Hospital mottar daglig mellom 40 til 100 øyeblikkelig-hjelp pasienter,  ca. 22 000 pasienter i året.
Pasientene kommer via fastlege/legevakt, eller som øyeblikkelig hjelp på grunn av akutt sykdom eller skade.

Kort tid etter ankomst blir alle pasienter møtt av en sykepleier for vurdering av hastegrad (triagering) basert på sykdomsbilde.

Videre ventetid avhenger av hastegrad og hvor travelt det er i Akuttmottaket på aktuelle tidspunkt.

I løpet av oppholdet blir alle pasienter møtt av sykepleier og lege som starter nødvendig behandling og avgjør om pasienten legges inn på sykehuset, henvises eller kan reise hjem.

Triage

Akuttmottaket benytter et triage-system som heter RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System).

Alle pasienter blir vurdert og får definert en hastegrad:

 • RØD:  Livstruende tilstand
 • ORANSJE:  Alvorlig tilstand
 • GUL:     Moderat tilstand
 • GRØNN:   Mindre alvorlig tilstand
 • BLÅ:   Pasienter som kommer for planlagt vurdering/prøvetakning

Hastegradsvurderingen baserer seg på symptomer og målinger av vitale parametere som pustefrekvens, puls, blodtrykk, temperatur, bevissthetsnivå mm.
Hvis tilstanden endrer seg i løpet av oppholdet kan hastegraden endres til mer eller mindre alvorlig.
I de travleste periodene på døgnet kan man måtte vente fra 30 minutter til 1 time før du blir vurdert.
Avhengig av hastegraden man får ved triage og generell pågang på sykehuset, kan videre ventetid bli fra null til til flere timer.

Pårørende

 • En stor andel av pasientene har følge av pårørende når de kommer til sykehuset
 • Pårørende kan være en ressurs både for pasienten og personalet, men av hensyn til driften ønsker vi å begrense antall pårørende til én per pasient
 • Venteareal der pasienter ligger og enkelte andre behandlingssituasjoner er ikke egnet for følge av pårørende
 • Når det er fullt på venterommet ber vi pårørende som ikke må være til stede, om å vente i kantina eller i nærheten slik at det er plass til nye pasienter
 • De fleste pasientene vil etter kort tid flyttes til sengeposter i sykehuset. Noen pasienter blir skrevet ut og/eller sendt til andre behandlingsinstitusjoner

Observasjonsenheten

Observasjonsenheten har 16 sengeplasser fordelt på 2 tun. I enheten utredes, observeres og behandles øyeblikkelig hjelp-pasienter med forventet utskrivning i løpet av 24 timer.

Undersøkelsene og behandlingen som utføres er den samme behandling som i resten av sykehuset. Målet med Observasjonsenheten er å utrede og behandle pasienter raskere, samt redusere unødvendig liggetid.

I Akuttmottaket blir det etter nærmere vurdering av den medisinske tilstanden bestemt om pasienten kan ligge på Observasjonsenheten eller skal innlegges på sengepost. Pasientene skal være stabile pasienter som ikke har behov for intesiv overvåkning. Enheten kan brukes av alle klinikker for pasienter over 16 år.

Egnede pasientkategorier/ diagnoser/ problemstillinger som kan innlegges ved Observasjonsenheten:

 • indremedisin
 • kirurgi
 • muskel-skjelett

 

Se egen beskrivelse av fagområdene

Kontakt

Oppmøtested

Alle typer henvendelser til Akuttmottaket skjer til ekspedisjonen i Akuttmottaket som ligger i  U1 - underetasjen.

Besøkstider
mandag - søndag Døgnåpent
Telefon
06800
mandag - søndag Åpent 24/7
E-post
Akutten og Hjerte-lunge-senteret
Besøksadresse
Prinsesse Kristinas gate 3(Google maps)
7030 Trondheim
Besøkstider
mandag - søndag Døgnåpent
Telefon
72573000
mandag - søndag Hele døgnet

Transport

Kart

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering Øya

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs Hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs Hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

Blomster

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

Butikk

Butikker ved sykehusområdet på Øya:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i Klostergata 46

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14.

Åpningstider: 08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk

Kundesenter

St. Olavs Driftsservice Kundesenter:
 • ​Telefon 06750 (døgnåpent)
 • Besøksadresse: Forsyningssenteret, 1. etg, Øya, Trondheim
 • E-post: kundesenter@driftsservice.no
 • Åpningstider skranke: Mandag-fredag 07:00-15:30.

Mandag-Fredag 07:00-15:00.


Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Akutte magesmerterhttps://stolav.no/behandlinger/akutte-magesmerterAkutte magesmerterAMagesmerter, akutteMagesmerter, akutteMagesmerter, akutteMagesmerter, akutteEMPTY

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.