Avdeling for mottaksmedisin

Avdelingen for mottaksmedisin ivaretar mottak og primærbehandling av pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp- innleggelse innenfor de fleste fagområder. Avdeling for mottaksmedisin består av Akuttmottaket og Observasjonsenheten. Kvinner som skal føde under normale omstendigheter skal ikke mottas i Akuttmottaket, men direkte til Fødeavdelingen i Kvinne- barn- senteret.

Akuttmottaket ligger i underetasjen på Akutten og hjerte-lungesenteret. Trapp og heis ned finner du rett ved hovedinngangen.
Akuttmottaket mottar daglig mellom 40 - 100 øyeblikkelig-hjelp-pasienter.
Les mer om Avdeling for mottaksmedisin

Avdeling for mottaksmedisin

Akuttmottaket ved St. Olavs hospital mottar daglig mellom 40 til 100 øyeblikkelig-hjelp pasienter,  ca. 22 000 pasienter i året.
Pasientene kommer via fastlege/legevakt, eller som øyeblikkelig hjelp på grunn av akutt sykdom eller skade.

Kort tid etter ankomst blir alle pasienter møtt av en sykepleier for vurdering av hastegrad (triagering) basert på sykdomsbilde.

Videre ventetid avhenger av hastegrad og hvor travelt det er i Akuttmottaket på aktuelle tidspunkt.

I løpet av oppholdet blir alle pasienter møtt av sykepleier og lege som starter nødvendig behandling og avgjør om pasienten legges inn på sykehuset, henvises eller kan reise hjem.

Triage

Akuttmottaket benytter et triage-system som heter RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System).

Alle pasienter blir vurdert og får definert en hastegrad:

 • RØD:  Livstruende tilstand
 • ORANSJE:  Alvorlig tilstand
 • GUL:     Moderat tilstand
 • GRØNN:   Mindre alvorlig tilstand
 • BLÅ:   Pasienter som kommer for planlagt vurdering/prøvetakning

Hastegradsvurderingen baserer seg på symptomer og målinger av vitale parametere som pustefrekvens, puls, blodtrykk, temperatur, bevissthetsnivå mm.
Hvis tilstanden endrer seg i løpet av oppholdet kan hastegraden endres til mer eller mindre alvorlig.
I de travleste periodene på døgnet kan man måtte vente fra 30 minutter til 1 time før du blir vurdert.
Avhengig av hastegraden man får ved triage og generell pågang på sykehuset, kan videre ventetid bli fra null til til flere timer.

Pårørende

 • En stor andel av pasientene har følge av pårørende når de kommer til sykehuset
 • Pårørende kan være en ressurs både for pasienten og personalet, men av hensyn til driften ønsker vi å begrense antall pårørende til én per pasient
 • Venteareal der pasienter ligger og enkelte andre behandlingssituasjoner er ikke egnet for følge av pårørende
 • Når det er fullt på venterommet ber vi pårørende som ikke må være til stede, om å vente i kantina eller i nærheten slik at det er plass til nye pasienter
 • De fleste pasientene vil etter kort tid flyttes til sengeposter i sykehuset. Noen pasienter blir skrevet ut og/eller sendt til andre behandlingsinstitusjoner

Observasjonsenheten

Observasjonsenheten har 16 sengeplasser fordelt på to tun. I enheten utredes, observeres og behandles øyeblikkelig hjelp-pasienter med forventet utskrivning i løpet av 24 timer.

Undersøkelsene og behandlingen som utføres er den samme behandling som i resten av sykehuset. Målet med Observasjonsenheten er å utrede og behandle pasienter raskere, samt redusere unødvendig liggetid.

I Akuttmottaket blir det etter nærmere vurdering av den medisinske tilstanden bestemt om pasienten kan ligge på Observasjonsenheten eller skal innlegges på sengepost. Pasientene skal være stabile pasienter som ikke har behov for intesiv overvåkning. Enheten kan brukes av alle klinikker for pasienter over 16 år.

Egnede pasientkategorier/ diagnoser/ problemstillinger som kan innlegges ved Observasjonsenheten:

 • indremedisin
 • kirurgi
 • muskel-skjelett

 

Se egen beskrivelse av fagområdene

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Alle typer henvendelser til Akuttmottaket skjer til ekspedisjonen i Akuttmottaket som ligger i  U1 - underetasjen.

Besøkstider
mandag - søndag Døgnåpent
Telefon
72 57 30 00
mandag - søndag Åpent 24/7
E-post
Postadresse
St. Olavs hospital
Avdeling for mottaksmedisin
Postboks 3250 Torgarden
NO 7006 Trondheim
Akutten og Hjerte-lunge-senteret
Besøksadresse
Prinsesse Kristinas gate 3(Kart)
Øya, Trondheim
Besøkstider
mandag - søndag Døgnåpent
Telefon
72 57 30 00

Transport

Adresse til St. Olavs hospital

St. Olavs hospital har flere adresser.

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering: ​

Kart med oversikt over sykkelparkering på Øya (PDF)

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Akutte magesmerterhttps://stolav.no/behandlinger/akutte-magesmerterAkutte magesmerterAMagesmerter, akutteMagesmerter, akutteMagesmerter, akutteMagesmerter, akutte

Fant du det du lette etter?