HelsaMi

Prehospitale fellestjenester i Helse Midt-Norge

Prehospitale fellestjenester ivaretar felles faglige løsninger på en rekke områder, driftsstøtte for fagsystemer til klinikkene, samt forvaltning og fornying av ambulansekjøretøy med utstyr på vegne av Helse Midt-Norge RHF. Avdelingen har en regional funksjon og er organisatorisk lagt til St. Olavs hospital HF i Klinikk for akutt- og mottaksmedisin.

Ved behov for akutt medisinsk hjelp ring 1 1 3. 

Fant du det du lette etter?