Fellesfunksjonen Ambulansetjenesten i Midt-Norge

Fellesfunksjonen ivaretar felles faglige løsninger på en rekke områder, driftsstøtte for fagsystemer til klinikkene, samt forvaltning og fornying av ambulansekjøretøy med utstyr på vegne av Helse Midt-Norge RHF. Avdelingen har en regional funksjon og er organisatorisk lagt til St. Olavs Hospital HF i Klinikk for akutt- og mottaksmedisin.

Ved behov for akutt medisinsk hjelp ring 1 1 3.

Fant du det du lette etter?