HelsaMi

Urologisk seksjon

Avdeling for urologisk kirurgi utfører diagnostikk, behandling og pleie av pasienter med sykdom i nyrer, urinveier og prostata.

Som pasient har du rett til å få kontinuerlig informasjon om din sykdom, resultater av undersøkelser og eventuell operasjon eller annen behandling.
Tilbud om operasjon blir vurdert i samråd med deg og eventuelt dine pårørende.

Sengeposten tar imot pasienter etter søknad fra primærlege eller spesialist. Pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp tas imot etter henvisning fra legevakt eller primærlege.

 
Fant du det du lette etter?