HelsaMi

Kirurgisk operasjonsavdeling

Personalet i kirurgisk operasjonavdeling er spesialsykepleiere med videreutdanning i operasjonssykepleie, samt teknikere, spesialassistent og sekretærer.

Målsetningen til avdelingen er å oppnå optimal kvalitet på behandling, pleie og service til alle pasienter ved kirurgisk oprerasjonsavdeling innenfor de ressurser vi disponerer.

All planlagt kirurgisk virksomhet utføres fra mandag til fredag kl. 7:30 til 15:30.
Akutt kirurgi utføres hele døgnet. 

Avdelingssjef: Randi Rømo

 

Fant du det du lette etter?