HelsaMi

Karkirurgisk seksjon

Seksjon for karkirurgi er en del av Kirurgisk klinikk og behandler i hovedsak pasienter med sykdommer i blodårene

Seksjonsleder leger: Frode Aasgaard

Seksjonsleder sykepleie: Elin Uggerud

Fant du det du lette etter?