Gastroenterologiske kirurgiske seksjoner

Her behandles lidelser i øvre og nedre del av fordøyelsessystemet - som krever kirurgi.

 

Les mer om Gastroenterologiske kirurgiske seksjoner

Gastroenterologiske kirurgiske seksjoner

Gastroenterologisk kirurgi er en stor del av Kirurgisk klinikk og avdelingen har virksomhet både på operasjonsavdelingen, dagkirugisk, tre sengeposter, dagpost og  poliklinikk.

Gastrokirurgens Akuttseksjon finner du i Gastrosenterets 4. etasje sør

Seksjonen spesialiserer seg på utredning og kirurgiske inngrep i forhold til pasienter med sykdommer i fordøyelsesystemet og mage/tarm kanalen.  

Her har vi dyktige kirurger, sykepleiere, hjelpepleiere en postvert og sekretær.
Sengeområdet består av Tun 3, 4 og 5 med i alt 23 senger, personalet er delt inn i sine respektive tun. Avdelingen er organisert etter prinsippet pasientnær sykepleie - der hver sykepleier har helhetlig ansvar for sin pasient.

 

 • Seksjonsleder leger: Håkon Bolkan
 • Seksjonsleder sykepleie: Mariann Rødseth
  • Telefon til ekspedisjonen: 73 55 47 46 


Seksjon Øvre gastro og Dagposten ligger i 5.etasje i sørfløya til Gastrosenteret.
Dagposten i tun 3 og Sengeposten i tunene 4 og 5

Her tar vi imot pasienter med sykdommer og lidelser i den øvre delen av fordøyelsessystemet. Her behandler man blant annet magesår, spiserørsbrokk, blindtarmsbetennelser, kreft i spiserør, magesekk og lever med mer.

Seksjonen tar imot pasienter etter henvisning fra primærlege eller spesialist. Pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp taes imot etter henvisning fra legevakt eller primærlege.

Personalet er delt inn i sine respektive tun og pasientene har tilhørighet til ett tun. Personalet på hvert enkelt tun har det pleiemessige ansvaret for pasientene. Ved flere innleggelser vil det tilstrebes at pasienten får komme tilbake til samme tun som ved forrige innleggelse. Sengeposten har 16 senger.


 • Seksjonleder leger: Per Einar Uggen
 • Seksjonsleder sykepleie: Lise Ystgaard
 • Telefon: 72 82 59 80

I 5.et på Tun 3 driver vi en felles Dagpost for alle de tre kirurgiske sengepostene, Karkirurgen og Bryst-/endokrin.

 • 72 82 41 90

Seksjon Nedre gastro og Preoperativ poliklinikk finner du i Gastrosenterets 6. etasje sør

Preoperativ poliklinikk har sine lokaler i Tun 3, pasienter og pårørende henveder seg i Ekspedisjonen.

Seksjonen spesialiserer seg på utredning og kirurgiske inngrep i forhold til pasienter med sykdommer i nedre del av mage/tarm kanalen og har sine senger på Tun 4 og 4. De vanligste diagnosene ved avdelingen er colorectal cancer, Morbus chron og Ulcerøs kolitt. Vi utfører bekkenreservoarkirugi og har landsfunksjon på konstruksjon av Kock's reservoar. Endel av våre operasjoner utføres også laprascopisk (med kikkhulls-kirurgi).

Ved KGAS1 har vi dyktige kirurger, sykepleiere, hjelpepleiere, sekretær og en stomisykepleier.
Sengeområdet består av Tun 4 og 5 med i alt 16 senger, personalet er delt inn i sine respektive tun. Avdelingen er organisert etter prinsippet pasientnær sykepleie - der hver sykepleier har helhetlig ansvar for sin pasient.

 

 • Seksjonsleder leger: Tore Stornes
 • Seksjonsleder sykepleie: Solfrid Sandnes
 • Telefon: 72 82 59 79
I 6.et driver vi i tillegg Preoperativ poliklinikk på Tun 3 - her får de fleste av våre pasienter som skal opereres en undersøkelse og det skrives en Innkomstjournal før selve innleggelsen.
 • Telefon: 72825982 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Gastrosenteret sør:  

- Poliklinikken i 1. et.
- Preoperativ poliklinikk i 6. et. Tun 3.
- Dagkirurgen i 2. et.
- Dagposten i 5. et. - Tun 3.
- Sengepostene i 4. 5. og 6. et.

Besøkstider
mandag - søndag Døgnåpent
E-post
Postadresse
Kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital HF, postboks 3250 Torgarden, 7006 Trondheim
Gastrosenteret
Besøksadresse
Prinsesse Kristinas gate 1(Kart)
Øya, Trondheim
Besøkstider
mandag - søndag Døgnåpent
Telefon
Sentalbord 72 57 30 00

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Kart Gastrosenteret

Se kart over Gastrosenteret. Her kan du zoom deg inn, bevege deg i de ulike etasjene og søke på rom/avdeling osv.

Se kart over Gastrosenteret.

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering: ​

Kart med oversikt over sykkelparkering på Øya (PDF)

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Bekkenreservoarhttps://stolav.no/behandlinger/bekkenreservoarBekkenreservoarBBekkenreservorBekkenreservorBekkenreservorBekkenreservor
Bukveggsbrokkhttps://stolav.no/behandlinger/bukveggsbrokkBukveggsbrokkBBukveggsbrokkBukveggsbrokkBukveggsbrokkBukveggsbrokk
Endetarmskreft - tilbakelegging av tarmhttps://stolav.no/behandlinger/endetarmskreft-tilbakelegging-av-tarmEndetarmskreft - tilbakelegging av tarmEEndetarmskreft – tilbakelegging av tarmEndetarmskreft – tilbakelegging av tarmEndetarmskreft – tilbakelegging av tarmEndetarmskreft – tilbakelegging av tarm
Fistler fra tarm til hudhttps://stolav.no/behandlinger/fistler-fra-tarm-til-hudFistler fra tarm til hudFFistler fra tarm til hud - Advancement flapFistler fra tarm til hud - Advancement flapFistler fra tarm til hud - Advancement flapFistler fra tarm til hud - Advancement flap
Fjerning av polypper og svulster i endetarmhttps://stolav.no/behandlinger/fjerning-av-polypper-og-svulster-i-endetarmFjerning av polypper og svulster i endetarmFFjerning av polypper og svulster i endetarm (Transanal Endoscopisk Mikrokirurgi (TEM) )Fjerning av polypper og svulster i endetarm (Transanal Endoscopisk Mikrokirurgi (TEM) )Fjerning av polypper og svulster i endetarm (Transanal Endoscopisk Mikrokirurgi (TEM) )Fjerning av polypper og svulster i endetarm (Transanal Endoscopisk Mikrokirurgi (TEM) )
Hemoroiderhttps://stolav.no/behandlinger/hemoroiderHemoroiderHHemoroiderHemoroiderHemoroiderHemoroider
Innleggelse av PEG-sondehttps://stolav.no/behandlinger/innleggelse-av-peg-sondeInnleggelse av PEG-sondeIInnleggelse av PEG-sondeInnleggelse av PEG-sondeInnleggelse av PEG-sondeInnleggelse av PEG-sonde
Kreft i spiserør og magesekkhttps://stolav.no/behandlinger/kreft-i-spiseror-og-magesekkKreft i spiserør og magesekkKČotta ja čoavji - boras dávddaSpiserørs- og magesekkreftSpiserørs- og magesekkreftSpiserørs- og magesekkreft
Tykk- og endetarmskrefthttps://stolav.no/behandlinger/tykk-og-endetarmskreftTykk- og endetarmskreftTGassačoalle- ja maŋŋebuoideborasdávdaTykk- og endetarmskreftTykk- og endetarmskreftTykk- og endetarmskreft
Whipple's operasjonhttps://stolav.no/behandlinger/whipples-operasjonWhipple's operasjonWBukspyttkjertelkreft - Whipple’s operasjonBukspyttkjertelkreft - Whipple’s operasjonBukspyttkjertelkreft - Whipple’s operasjonBukspyttkjertelkreft - Whipple’s operasjon

Arrangementer

 • Stomi. Lærings- og mestringskurs

  Pasientopplæring for stomiopererte i Midt-Norge (operert 2010-2020). Pårørende er velkommen til å delta. Kurset går over en dag.

Gastrokirurgisk poliklinikkhttps://stolav.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastroenterologisk-kirurgi/poliklinikk-gastroenterologisk-kirurgiGastrokirurgisk poliklinikk

Fant du det du lette etter?