HelsaMi

Dagkirurgi for gastro, uro, kar og bryst og endokrinkirurgi

Enheten har to operasjonsstuer som disponeres av gastro (seksjon for mage/tarmsykdommer), uro (seksjon for sykdommer i urinveiene), kar (seksjon for blant annet lidelser/sykdommer i blodårer) og bryst og endokrinkirurgisk seksjon.

Det utføres operasjoner i narkose, i spinalanestesi (ryggbedøvelse) og lokalanestesi. Enheten har egne anestesisykepleiere, operasjonssykepleiere og en egen recoveryavdeling (overvåkning etter operasjon).

Fant du det du lette etter?