HelsaMi

Hornhinnebanken St. Olav

Hornhinnebankens oppgave er å preparere, oppbevare og klargjøre donorhornhinner. Hornhinnene som brukes til transplantasjon kommer fra avdøde donorer. Hornhinnene oppbevares i temperert væske i inntil 4 uker, før de fraktes til operasjonsstuen ved Avdeling for øyesykdommer.

Fant du det du lette etter?