Medisinsk teknikk

Vi sørger for at sykehusets medisinsk-tekniske utstyr fungerer.

Regional enhet for behandlingshjelpemidler, REB, har ansvaret for behandlingshjelpemidler i Helse Midt-Norge. Telefon 72 57 63 00, mellom kl 09.00 - 11.00 og 13.00 - 15.00.
Les mer om Medisinsk teknikk

Medisinsk teknikk

Som en av landets ledende medisinsk-tekniske enheter siden 1976 har vi bygd opp unik erfaring og kompetanse på design, konstruksjon og vedlikehold av medisinsk-teknisk utstyr.

St. Olavs hospital har en avansert medisinsk-teknisk utstyrspark som i gjenskaffelsesverdi representerer rundt 800 millioner kroner. Gjennom tett samarbeid med de medisinske enhetene på sykehuset, har vi etablert egne faggrupper som leverer service og vedlikehold innenfor sine spesialfelt.

Opplæring i bruk av sykehusets medisinske utstyr er en av våre hovedoppgaver. Som første medisinsk-tekniske avdeling i Skandinavia er våre tjenester kvalitetssikret etter ISO 9001:2000 standard for kvalitetssystem.

I tillegg til service og vedlikehold, er vi langt fremme på utvikling og konstruksjon av medisinsk utstyr. Vår kompetanse gjør oss til en naturlig rådgiver ved innkjøp av nytt utstyr.

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.