Dokumentasjons- og arkivtjenester

Dokumentasjonssenteret ved St. Olavs hospital er organisert under St. Olavs driftsservice og består av tre seksjoner; felles skrive- og oppfølgingstjeneste, pasientjournalarkivet og sakarkivet. Våre arbeidsoppgaver er hovedsakelig behandling og håndtering av pasient- og saksdokumentasjon ved sykehuset.


Dokumentasjonssenteret er også leverandør av alle merkantile tjenester til klinikk for akutt- og mottaksmedisin som inkluderer bemanning av skranke i observasjonsenheten og akuttmottaket.


Dokumentasjonssenteret sin oppgave er å levere støttetjenester til våre kunder, slik at disse kan styrke fokus på sin kjernevirksomhet pasientbehandling, forskning og undervisning.


Dokumentasjonssenteret er ISO-sertifisert etter standard NS-EN ISO 9001:2015.

Kontakt oss:

Felles skrive- og oppfølgingstjeneste 72 82 19 50
Pasientjournalarkivet 72 82 19 30
Sakarkivet 72 82 19 20

Les mer om Dokumentasjons- og arkivtjenester

Dokumentasjons- og arkivtjenester

Felles skrive- og oppfølgingstjeneste

Åpningstider felles skrive- og oppfølgingstjeneste:

 • Mandag-fredag (inkl. helligdager som faller på mandag-fredag) 07.00-22.00
 • Lørdag-søndag 12.00-19.30


Våre tjenester:

 • Skriving av digitalt dikterte medisinske notat
 • Skriving av analogt dikterte medisinske notat
 • Skriving av makroskopiske undersøkelser
 • Skriving av rettsmedisinske obduksjoner
 • Skriving av lydlogg for AMK
 • Behandling av oppgavemeldinger
 • Overvåker elektroniske meldinger som sendes ut fra St. Olav
 • Utskrift og pakking av dokumenter
 • Fletting av journal
 • Makulering av dokumenter
 • Import av bilder fra minnebrikke til journal
 • Utlevering av pasientopplysninger til andre som yter helsehjelp
 • Skanning av oppholdsmapper
 • Bemanning av sekretærplasser i klinisk avdeling i henhold til serviceavtale

Pasientjournalarkivet

Åpningstider pasientjournalarkivet:

 • Mandag-fredag 07.00-17.00 alle virkedager


Våre tjenester:

 • Ett felles postmottak
 • E-meldinger via Sharepoint
 • Skanning av oppholdsmapper
 • Historisk skanning
 • Makulering
 • Registrerer kreftmeldinger
 • Utlån av papirjournaler
 • Mottak av papirarkiv
 • Drift og vedlikehold av historisk papirarkiv

Sakarkivet

Åpningstider sakarkivet:

 • Mandag-fredag 08.00-15.30 alle virkedager


Våre tjenester:

 • Ett felles postmottak/Postregistering
 • Elektronisk postjournal
 • Fjernarkiv Dora
 • Kvalitetssikring av dokumentproduksjon
 • Brukerstøtte
 • Systemadministrator for sykehusets dokumentasjons- og saksbehandlersystem
 • Rådgivning
 • Arkivplan
 • Dokumentfangst

Kopi av journal

Utskrift / kopi av journal

Kontaktinformasjon

Telefon
73 55 30 00 - kundesenteret for St. Olavs driftsservice
E-post
Postadresse
St. Olavs hospital HF
postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim
Forsyningssenteret
Besøksadresse
Prinsesse Kristinas gate 5(Kart)
Øya, Trondheim
Besøkstider
mandag - fredag 07:00-15:30
Telefon
72 57 30 00
mandag - søndag 72 57 30 00
Fant du det du lette etter?