Dokumentasjons- og arkivtjenester

Dokumentasjonssenteret ved St. Olavs hospital er organisert under St. Olavs driftsservice og består av tre seksjoner; felles skrive- og oppfølgingstjeneste, pasientjournalarkivet og sakarkivet. Våre arbeidsoppgaver er hovedsakelig behandling og håndtering av pasient- og saksdokumentasjon ved sykehuset.


Dokumentasjonssenteret er også leverandør av alle merkantile tjenester til klinikk for akutt- og mottaksmedisin som inkluderer bemanning av skranke i observasjonsenheten og akuttmottaket.


Dokumentasjonssenteret sin oppgave er å levere støttetjenester til våre kunder, slik at disse kan styrke fokus på sin kjernevirksomhet pasientbehandling, forskning og undervisning.


Dokumentasjonssenteret er ISO-sertifisert etter standard NS-EN ISO 9001:2015.

Kontakt oss:

Felles skrive- og oppfølgingstjeneste 72 82 19 50
Pasientjournalarkivet 72 82 19 30
Sakarkivet 72 82 19 20

Les mer om Dokumentasjons- og arkivtjenester

Dokumentasjons- og arkivtjenester

Felles skrive- og oppfølgingstjeneste

Åpningstider felles skrive- og oppfølgingstjeneste:

 • Mandag-fredag (inkl. helligdager som faller på mandag-fredag) 07.00-22.00
 • Lørdag-søndag 12.00-19.30


Våre tjenester:

 • Skriving av digitalt dikterte medisinske notat
 • Skriving av analogt dikterte medisinske notat
 • Skriving av makroskopiske undersøkelser
 • Skriving av rettsmedisinske obduksjoner
 • Skriving av lydlogg for AMK
 • Behandling av oppgavemeldinger
 • Overvåker elektroniske meldinger som sendes ut fra St. Olav
 • Utskrift og pakking av dokumenter
 • Fletting av journal
 • Makulering av dokumenter
 • Import av bilder fra minnebrikke til journal
 • Utlevering av pasientopplysninger til andre som yter helsehjelp
 • Skanning av oppholdsmapper
 • Bemanning av sekretærplasser i klinisk avdeling i henhold til serviceavtale

Pasientjournalarkivet

Åpningstider pasientjournalarkivet:

 • Mandag-fredag 07.00-17.00 alle virkedager


Våre tjenester:

 • Ett felles postmottak
 • E-meldinger via Sharepoint
 • Skanning av oppholdsmapper
 • Historisk skanning
 • Makulering
 • Registrerer kreftmeldinger
 • Utlån av papirjournaler
 • Mottak av papirarkiv
 • Drift og vedlikehold av historisk papirarkiv

Sakarkivet

Åpningstider sakarkivet:

 • Mandag-fredag 08.00-15.30 alle virkedager


Våre tjenester:

 • Ett felles postmottak/Postregistering
 • Elektronisk postjournal
 • Fjernarkiv Dora
 • Kvalitetssikring av dokumentproduksjon
 • Brukerstøtte
 • Systemadministrator for sykehusets dokumentasjons- og saksbehandlersystem
 • Rådgivning
 • Arkivplan
 • Dokumentfangst

Kopi av journal

Utskrift / kopi av journal

Kontaktinformasjon

Postadresse
St. Olavs hospital HF
postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim
Forsyningssenteret
Besøksadresse
Prinsesse Kristinas gate 5(Kart)
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.