Dokumentasjons- og arkivtjenester

Dokumentasjonssenteret ved St. Olavs hospital er organisert under St. Olavs driftsservice og består av tre seksjoner; felles skrive- og oppfølgingstjeneste, pasientjournalarkivet og sakarkivet. Våre arbeidsoppgaver er hovedsakelig behandling og håndtering av pasient- og saksdokumentasjon ved sykehuset.


Dokumentasjonssenteret er også leverandør av alle merkantile tjenester til klinikk for akutt- og mottaksmedisin som inkluderer bemanning av skranke i observasjonsenheten og akuttmottaket.


Dokumentasjonssenteret sin oppgave er å levere støttetjenester til våre kunder, slik at disse kan styrke fokus på sin kjernevirksomhet pasientbehandling, forskning og undervisning.


Kontakt oss:

Felles skrive- og oppfølgingstjeneste 72 82 19 50
Pasientjournalarkivet 72 82 19 30
Sakarkivet 72 82 19 20

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.