HelsaMi

Dokumentasjons- og arkivtjenester

Dokumentasjonssenteret ved St. Olavs hospital er organisert under St. Olavs driftsservice og består av tre seksjoner; felles Skrive- og oppfølgingstjeneste, Pasientjournalarkivet og Sakarkivet. Våre arbeidsoppgaver er hovedsakelig behandling og håndtering av pasient-, og sak- og personaldokumentasjon ved sykehuset.


Dokumentasjonssenteret er også leverandør av alle merkantile tjenester til Klinikk for Akutt- og mottaksmedisin som inkluderer bemanning av skranke i Akuttpoliklinikken og Akuttmottaket.


Dokumentasjonssenteret sin oppgave er å levere støttetjenester til våre kunder, slik at disse kan styrke fokus på sin kjernevirksomhet pasientbehandling, forskning og undervisning.


Dokumentasjonssenteret er ISO-sertifisert etter standard NS-EN ISO 9001:2015.

Kontakt oss:

Felles skrive- og oppfølgingstjeneste  tlf: 72 82 19 50
Pasientjournalarkivet tlf: 72 82 19 30
Sakarkivet tlf: 72 82 19 20

Fant du det du lette etter?