Bemanningssenteret

St. Olavs Hospital har et eget interne vikarbyrå. Sykepleiere og hjelpepleiere ved Bemanningssenteret får en unik mulighet til å skaffe seg en bred og god faglig kompetanse. Som fast ansatt ved Bemanningssenteret får man et funksjonstillegg. Dette skal være en kompensasjon for at man jobber ved flere avdelinger.

Les mer om Bemanningssenteret

Bemanningssenteret

Vi ser etter deg som:

  • Trives med utfordringer
  • Liker å arbeide på ulike avdelinger
  • Er fleksibel
  • Faglig dyktig
  • Liker å arbeide i et travelt miljø


Ledige stillinger i Bemanningssenteret blir lyst ut på stolav.no.

Bemanningssenteret har ansatte i forskjellige kontrakter:

Faste ansatte

Vi har sykepleiere og hjelpepleiere med fast turnus hos oss. De benyttes til utleie til sengepostene som melder sine behov for ekstravakter. Du vil ha en turnus som i stor grad kan tilpasses individuelt.

Timesbetalte

Vi registrerer ansatte som skal jobbe som timesbetalt gjennom et personlig møte. Vikarene vi benytter i tillegg til våre egne faste ansatte er:

  •  Sykepleiere
  • Hjelpepleiere
  • Sykepleierstudenter
  • Medisinstudenter med pleieerfaring

Vi har også noen erfarne pleieassistenter i vårt kartotek.

Medisinstudenter som skal jobbe med pasienter skal minimun ha et pleiemedhjelperkurs i bunn. Sykepleierstudenter bør være ferdige med ett år på sykepleierhøgskolen før jobb ved bemanningssenteret.


 

Kontakt

Telefon
72 57 38 88
mandagkl 07:00-15:30
tirsdagkl 07:00-15:30
onsdagkl 07:00-15:30
torsdagkl 07:00-15:30
fredagkl 07:00-15:30
lørdagStengt
søndagStengt
-
E-post
Postadresse
Bemanningssenteret,
St. Olavs Hospital,
Postboks 3250 Sluppen,
7006 Trondheim