Arbeidsmiljøavdelingen

Arbeidsmiljøavdelingen er St Olavs Hospitals bedriftshelsetjeneste.

Les mer om Arbeidsmiljøavdelingen

Arbeidsmiljøavdelingen

Vi har i tillegg følgende eksterne kunder:
Rusbehandling Midt-Norge, Hemit, Sykehusapotekene, Trøndelag ortopediske verksted, NTNU Samfunnsforskning, Konsek AS,
Helsebygg Midt-Norge, Hysnes helsefort og Helse Midt-Norge RHF.

Arbeidsmiljøavdelingen ved St. Olavs Hospital er en bedriftshelsetjeneste som gjerne vil bidra til at arbeidsplassene både blir effektive og en kilde til glede og utvikling.

Sunne og gode arbeidsplasser er viktige for oss alle. Vi tilbringer store deler av livet på arbeidsplassen, den skal være et sted å bruke oss selv, kunnskapen og kompetansen vi har.

Det å være i arbeid er viktig for identiteten vår. Jobben definerer en stor del av hvem vi er og evnen til å fylle jobben er avgjørende for selvbildet.
De utfordringer jobben gir oss, er viktige for utviklingen av vår fysiske og mentale helse.
Vi har i tillegg følgende eksterne kunder:

Vi kan hjelpe - med mye!

Ikke nøl med å kontakte oss om det er noe vi kan hjelpe med. Det kan være enkle ting, som hjelpemidler for å spare øyne, rygg, eller andre tiltak for å skape bedre arbeidsmiljø og samarbeidsklima.  Vi har arbeider også med forebyggende og helsefremmende tiltak for å komme i forkant av problemene.

Arbeidsmiljøavdelingen har taushetsplikt og et eget journalsystem.

Følg oss på Facebook

   
  

Telefonliste:

Rolle Navn Telefon E-post
LederOddny Bøe 95 12 68 80 oddny.boe@stolav.no
Bedriftslege Tore Bye 97 13 28 69 tore.bye@stolav.no
Bedriftslege Nils Martinsen 72 57 13 13 nils.martinsen@stolav.no
Bedriftslege Signe Lohmann-Lafrenz 94 78 94 06  signe.lohmann-lafrenz@stolav.no
Bedriftsfysioterapeut Karl-Petter Knudsen 92 44 97 56  karl-petter.knudsen@stolav.no
Bedriftsfysioterapeut Silvia Camilla Schüle 48 30 76 62 Silvia.Camilla.Schuele@stolav.no
Psykolog Thor-Erik Forsmark 90 22 31 03 Thor-erik.forsmark@stolav.no
Bedriftssykepleier, helsesøster Kirsti Ohr 90 76 02 23 kirsti.ohr@stolav.no
Bedriftssykepleier, jordmor Bjørg Johanne Sørvik 99 26 01 26 bjorg.johanne.sorvik@stolav.no
Yrkeshygieniker Vibeke Aavik 99 35 02 18 vibeke.aavik@stolav.no
Adm. konsulentHilde Merete Johansen72 57 13 13 hilde.johansen@stolav.no
Psykiatrisk sykepleier Gry Nordvik97 10 74 12  gry.nordvik@stolav.no

Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til i 2.etasje i 1902-bygget (inngang mot Bevegelsessenteret).
Telefon
72 57 13 13
mandag72 57 13 13
tirsdag72 57 13 13
onsdag72 57 13 13
torsdag72 57 13 13
fredag72 57 13 13
E-post

1902-bygget

Besøksadresse
Harald Hardrådes gt 14(Google maps)
7030 Trondheim
Telefon
06800