St. Olavs driftsservice

St. Olavs driftsservice er totalleverandør av ikke-medisinske tjenester til St. Olavs hospital. Tjenestene skal være av så høy kvalitet at klinikkene kan legge fokuset på sykehusets primæroppgaver. Diagnostikk og behandling av pasienter stiller høye krav til lys, varme, renhold, mat, transport, forbruksvarer, medisinsk utstyr, vedlikehold av bygningsmasse og inventar, kvalitet på dokumentasjon, velfungerende ansatte og arbeidsmiljø. Alt dette leveres av St. Olavs driftsservice, med sine for tiden 800 ansatte fordelt på elleve avdelinger. 

Les mer om St. Olavs driftsservice

St. Olavs driftsservice

Divisjonssjef: Tove O. Holan
E-post: Tove.Ofstad.Holan@stolav.no

www.driftsservice.no

Kontakt

Telefon
06750
E-post
Postadresse
St. Olavs driftsservice,
Postboks 3250, 7006 Trondheim

Arbeidsmiljøavdelingenhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/arbeidsmiljoArbeidsmiljøavdelingen
Bemanningssenterethttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/bemanningssenteretBemanningssenteret
Dokumentasjonssenterethttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/dokumentasjonssenterDokumentasjonssenteret
Kundesenterethttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/kundesenterKundesenteret
Logistikk og Forsyninghttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/logistikk-og-forsyningLogistikk og Forsyning
Mat og cafehttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/mat-og-cafMat og cafe
Medisinsk teknikkhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/medisinsk-teknikkMedisinsk teknikk
Pasientreiserhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/pasientreiserPasientreiser
Renholdhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/renholdRenhold
Steril forsyninghttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-st-olavs-driftsservice/steril-forsyningSteril forsyning