HelsaMi

St. Olavs driftsservice

Vi er totalleverandør av støttetjenester til St. Olavs hospital og leverandør av tjenester til helseinstitusjoner i Helse Midt-Norge samt integrerte samarbeidspartnere.


Tjenestene våre skal være av så god kvalitet at klinikkene kan fokusere på sykehusets primæroppgaver. Diagnostikk og behandling av pasienter stiller høye krav til lys, varme, vedlikehold av bygningsmasse og inventar, renhold, mat, transport, forbruksvarer, medisinsk utstyr, bedriftshelsetjenester og dokumentasjon i pasientjournal.


Alt dette og mer leveres av St. Olavs driftsservice, med våre for tiden 1000 ansatte fordelt på elleve avdelinger.


Divisjonssjef: Tove O. Holan
E-post: Tove.Ofstad.Holan@stolav.no


Les mer om våre avdelinger under.

Fant du det du lette etter?