Sykehusbarnehagen

Sykehusbarnehagen er et pedagogisk tilrettelagt tilbud for barn i alderen 0 - 6 år som er innlagt i Barne- og ungdomsklinikken.
Det er lagt til rette for stimulering gjennom lek og allsidige aktiviteter.

Sykehusbarnehagens formål
Ta vare på det friske i barnet
Normalisere hverdagen for pasienten så godt som mulig
Hjelpe barnet slik at det kommer seg gjennom sykehusoppholdet på best mulig måte 

Fant du det du lette etter?