Nyfødt intensiv

Nyfødt intensiv er en spesialavdeling for nyfødte barn, som av forskjellige årsaker krever overvåkning og/eller behandling rett etter fødsel. I tillegg til å være lokalsykehus for syke nyfødte i den sørlige delen av Trøndelag, har vi regionsfunksjon for de mest for tidlig fødte i Helse Midt-Norge og flerregional funksjon innen kirurgi til nyfødte. Derfor har vi pasienter fra alle deler av landet.

Hovedinngangen til Kvinne-Barnsenteret hvor Nyfødt intensiv ligger i andre og tredje etasje. Foto: St. Olavs hospital
Det kan være tøft å møte verden så alt for tidlig. Da er det godt å ha pappas tommel å holde i. Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs hospital
Les mer om Nyfødt intensiv

Nyfødt intensiv

Nyfødt intensiv har 18 plasser fordelt på enerom og flersengsrom. Det er ulike grunner til at et nyfødt barn trenger innleggelse hos oss:

 • Omstillingsvansker etter fødsel med lette pusteproblemer eller lavt blodsukker.
 • Infeksjoner med behov for intravenøs antibiotika.
 • For tidlig fødsel (prematuritet).
 • Medfødte misdannelser med behov for kirurgi i nyfødtperioden.
 • Andre medisinsk problemer som kan være kjent før fødsel eller som blir erkjent etter at barnet er født.

På avdelingen jobber sykepleiere, barnepleiere, leger, sekretær og postverter sammen for å gi dere et best mulig tilbud. Vi samarbeider også tett med personale fra andre avdelinger som for eksempel barnekirurger, barnehjerteleger, øyeleger, anestesileger, fysioterapeuter, sosionomer, psykologer med flere som alle har spesiell kompetanse på nyfødte barn og deres pårørende. Vi tilstreber at dere skal få tett oppfølging av et eget primærsykepleieteam og egen kontaktlege. Erfaringer tilsier allikevel at dere vil møte mange personer i løpet av oppholdet.

Barnet har rett til å ha en av foreldrene tilstede hos seg under sitt opphold på sykehus; «Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon». Vi vil tilrettelegge for at dere fra første stund føler at barnet er deres, og at dere er med på å gi det omsorg og stell fra starten av.

St. Olavs hospital er et universitetssykehus, og det vil kontinuerlig foregå undervisning og opplæring av studenter og helsepersonell. På Nyfødt Intensiv har vi til enhver tid en eller flere pågående kliniske studier som du kan bli spurt om å delta i. Disse studiene foregår vanligvis i regi av forskningsgruppen NTNU Neo. Gruppen er tverrfaglig sammensatt av fagpersoner på St. Olav/NTNU og driver et utstrakt samarbeid med forskere nasjonalt og internasjonalt.

Poliklinikk for premature og andre risikobarn

Illustrasjonsbilde av to hender som holder rundt et spebarn.

Nyfødt intensiv har sin egen logo.

 

Vi bygger om Nyfødt intensiv (ferdig senvinter 2020)

Nyfødt intensiv bygger om for at alle pasienter skal få enerom med overnattingsmulighet for foreldre. Avdelingen har siden åpningen av det nye sykehuset i 2006 vært en av få avdelinger som fremdeles har flersengsrom. Det blir et stort fremskritt at også de minste pasientene på St. Olavs hospital får enerom sammen med sine foreldre.

De nye familierommene gjør det mulig for foreldre å være sammen med sitt nyfødte barn selv om den nyfødte er syk og trenger overvåkning og behandling. Enerom til alle pasienter betyr mindre risiko for infeksjoner, det blir enklere å overholde taushetsplikten og det blir mindre støy og forstyrrelser. Det vil også gi mer rom for privatliv for familiene.

Helsepersonell kan aldri erstatte foreldre når det gjelder den kjærlige tilknytningen som alle nyfødte er så avhengig av. Enerom legger til rette for at foreldrene kan delta mer aktivt i den daglige omsorgen for barnet, noe som bidrar til en tettere tilknytning. Foreldre kan gjøre mye selv om barnet er lite og sykt. De kan delta i vask og stell, gi mat på sonde og ha barnet liggende hud-mot-hud på brystet. Alt dette skjer selvfølgelig under veiledning av leger og sykepleiere med spesiell kompetanse på syke nyfødte og deres foreldre. Ansvaret for den medisinske behandlingen vil alltid være legers og sykepleieres ansvar, men gjennom aktiv deltagelse ønsker vi å støtte foreldre slik at de kan delta i vurderinger og beslutninger som gjelder barnet deres på en best mulig måte. 

Når ombyggingen er ferdig på senvinteren 2020 vil alle rom ha en foreldreseng enten i samme rom som barnet eller med en skyvedør mellom seg og barnet. Avhengig av hvor i forløpet pasienten er, kan man trenge mer eller mindre skjerming fra den aktiviteten som foregår ved barnet. Alle rom vil ha tilgang til eget toalett, og noen av rommene vil ha egen dusj. Avdelingen har et eget kjøkken, og på sikt håper vi å kunne bygge et oppholdsrom der man kan ta i mot besøk og et samtalerom for møter mellom foreldre, søsken og ansatte.  Den ombyggingen som nå foregår gir heller ikke rom for søsken til å overnatte.

Ansatte på Nyfødt intensiv er her for å gi syke nyfødte og familiene deres best mulig behandling og pleie.  VI tar gjerne i mot tilbakemeldinger slik at vi kan bli enda bedre.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

2. etasje i Kvinne-barn-senteret, østfløya.
Bruk hovedinngangen og følg skiltene til riktig heis eller trapp.
Du finner oss til venstre når du kommer ut at heisen i 2. etasje.

Til info: Avdelingen vår er for tiden under ombygging. Det kan forårsake noe støy innimellom. Når ombyggingen er ferdig i 2020 vil avdelingen ha enerom til alle pasienter med mulighet for foreldre til å overnatte.

Besøkstider
mandag - søndag fri besøkstid
Telefon
72 57 47 77
Telefonen er døgnåpen
E-post
Postadresse

St. Olavs hospital
Seksjon Nyfødt intensiv
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Kvinne-barn-senteret
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 11(Kart)
Telefon
Sentralbord: 72 57 30 00
mandag - søndag Døgnåpent

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering: ​

Kart med oversikt over sykkelparkering på Øya (PDF)

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Amminghttps://stolav.no/behandlinger/ammingAmmingAAmmingAmmingAmmingAmming
For tidlig fødte barn (premature)https://stolav.no/behandlinger/for-tidlig-fodte-barn-prematureFor tidlig fødte barn (premature)FFor tidlig fødte barn (prematur)For tidlig fødte barn (prematur)For tidlig fødte barn (prematur)For tidlig fødte barn (prematur)
Gallegangsatresi - operasjonhttps://stolav.no/behandlinger/gallegangsatresi-operasjonGallegangsatresi - operasjonGGallegangsatresi - operasjonGallegangsatresi - operasjonGallegangsatresi - operasjonGallegangsatresi - operasjon
Nyfødtkirurgihttps://stolav.no/behandlinger/nyfodtkirurgiNyfødtkirurgiNNyfødtkirurgiNyfødtkirurgiNyfødtkirurgiNyfødtkirurgi

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Pasienthotell Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim

 og driftes av Norlandia.

Se nettsidene til Norlandia for priser og rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Skole

​​ 

Skolen i Barne- og ungdomsklinikken drives av Trondheim kommune.
Skolen er plassert i Kvinne-barn-senterets 1. etasje, i østfløya.
Hvis du kommer utenfra, kan du benytte hovedinngangen og følge skiltene.

For å finne ut mer om skolen er det lurt å se på nettsiden www.trondheim.kommune.no/stolavskolen


Hvis du vil kontakte lærere og elever, kan du sende e-post til:
skolen-st-olav.postmottak@trondheim.kommune.no

Skolen har telefon 72 57 47 47

Skolens lærere underviser også elever i videregående skole som er innlagt i hele sykehuset.
Lærerne som underviser videregående elever, har telefonnummer 72 57 50 31.

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Fant du det du lette etter?