Dysmeliteamet ved St. Olavs hospital

Dysmeli er en medfødt tilstand med manglende eller mangelfullt utviklet skjelett i hele eller deler av en arm eller et ben.

Barn som er født med dysmeli ved St. Olavs hospital eller i resten av helseregionen, tilbys oppfølging av dysmeliteamet.
Alle barn og voksne med dysmeli kan, om de ønsker det, få oppfølging av dysmeliteamet.

Dysmeliteamet i Trondheim er formelt underlagt Barneortopedisk seksjon.

Fagfolk fra St. Olavs hospital og Trøndelag Ortopediske Verksted (TOV) samarbeider om å gi et helhetlig tilbud.
Teamet består av ortoped, ergoterapeut, fysioterapeut, ortopediingeniører (én fra Norsk Teknisk Ortopedi A/S (NTO) og én fra TOV).
Andre fagspesialiteter kontaktes ved behov.

Rutiner og oppfølging

Teamet har poliklinikk en dag i måneden.
Barnet henvises til dysmeliteamet, og det sendes informasjon om poliklinisk time via posten.
Teamet vil vurdere den enkeltes behov for tilpasning av protese eller andre hjelpemidler, behov for kirurgi og tiltak for å forebygge belastningsskader. Det er store variasjoner når det gjelder behov for oppfølging, og brukerne får kontroll og oppfølging etter individuelle behov.
Ergoterapeut og fysioterapeut i teamet kan følge opp barnet gjennom samarbeid med og veiledning av hjelpetjenesten i kommunen og med barnehage og skole.

I desember hvert år arrangeres det en samling for barn med dysmeli, foreldre og søsken ved Trøndelag Ortopediske verksted.

Kontakt

Barneortopedisk poliklinikk
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim
Telefon 72 57 59 29

Nyttige nettsider

Dysmeliteam i Norge
Norsk Dysmeliforening 
Trøndelag Ortopediske Verksted
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Fant du det du lette etter?