Barn kirurgi, nevrokirurgi, øre-nese-hals og øye

Seksjon Barn kirurgi mottar barn som har behov for kirurgisk behandling og oppfølging på grunn av medfødte misdannelser, kreftsykdommer, infeksjoner, ulike skader eller traumer, sykdommer i øynene, øre-, nese-, hals- og kjeveområdet, eller de har behov for nevrokirurgisk behandling. Barn som skal ha plastikk-kirurgisk behandling kommer også hit.

Les mer om Barn kirurgi, nevrokirurgi, øre-nese-hals og øye

Barn kirurgi, nevrokirurgi, øre-nese-hals og øye

Barn kirurgi er en av to barnekirurgiske avdelinger i Norge, og hit kommer det pasienter fra store deler av landet.

Barn kirurgi ligger i Kvinne-barn-senterets 4. etasje og er organisert som en del av Barne- og ungdomsklinikken. Her undersøkes og behandles barn og ungdom i alderen 0 - 16 år fra mange kirurgiske spesialiteter. Vi har 12 sengeplasser, og det er et sambruk mellom spesialitetene. Vi ønsker at alle barn som skal til operasjon, skal være lokalisert i Barne- og ungdomsklinikken. Dette for å være i et miljø tilrettelagt for barn og lettere ha tilgang til de tilbudene vi har.
Den største pasientgruppen tilhører fagområdet barnekirurgi. Omtrent halvparten av barna som kommer til Barn kirurgi, har en planlagt innleggelse, resten kommer fordi de trenger øyeblikkelig hjelp.

Kirurgene som har behandlingsansvaret for pasientene, er ikke organisert i samme klinikk som sykepleietjenesten, men vi samarbeider selvfølgelig nært om pasientbehandlingen.

Forberedelsesfilm for barn som skal opereres from Helsebiblioteket on Vimeo.

Forberedelsesfilm for ungdom som skal opereres from Helsebiblioteket on Vimeo.

The movies are available in arabic, english, polish, somali and urdu.

 

Barnekirurgi

Barnekirurgi omfatter utredning, behandling og oppfølging av pasienter med medfødte misdannelser i magen, tarmene, nyrer og urinveier samt barn med svulster før og etter operasjon. Vi har også dagkirurgi for barn som trenger mindre inngrep. Videre tar vi imot barn som trenger innleggelse som øyeblikkelig hjelp for observasjon og behandling, samt pasienter som har vært utsattfor ulykkeer.

Nevrokirurgi

Nevrokirurgi omfatter pasienter som trenger utredning, behandling og oppfølging av medfødte eller ervervede tilstander/misdannelser i hjernen og spinalkanalen. Vi tar også imot barn som skal få Baclofenpumpe eller Vagusstimulator og barn som har vært utsatt for ulykker.

Øre- nese-hals og Kjevekirurgi

Øre- nese-hals og Kjevekirurgi omfatter barn med behov for mer behandling enn fastlege og avtalespesialister kan gi. De fleste pasientene kommer til oss for observasjon etter at de har fjernet mandlene. Vi tar også imot barn som trenger behandling for infeksjon eller har vært utsatt for ulykker.

Plastikkirurgi

Plastikkirurgi omfatter blant annet operasjon for utstående ører, arrkorreksjoner og fjerning av føflekker.

Øyekirurgi

Øyekirurgiske pasienter er som regel barn som trenger øyeundersøkelser eller øyeoperasjoner i narkose. Noen har vært utsatt for en ulykke og trenger behandling.


Informasjon til foreldre som har barn som skal opereres

Når barnet ditt skal opereres, er det naturlig at du har mange spørsmål. Det kan være lurt å notere ned spørsmålene til bruk i samtaler med leger og sykepleier.

Forberedelse av barn som skal opereres, bør starte hjemme. Snakk med barnet om det som skal skje på sykehuset.

Dersom barnet er forkjølet, hoster, har feber eller andre infeksjoner er det viktig å gi oss beskjed før dere kommer. Hvis det har gått vannkopper i nærmiljøet, må sykehuset kontaktes. Anestesilegen og/eller kirurgen tar stilling til om operasjonen kan gjennomføres likevel.

Hvis barnet har vært innlagt i sykehus utenfor Norden siste 12 måneder, må fastlege kontaktes for å ta MRSA/ESBL prøve før innleggelse. Dette for å forhindre spredning av bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika.

På sykehuset

En sykepleier vil ta imot dere og informere og det som skal skje. Det er fint om dere sier fra dersom det er spesielle hensyn vi må ta.

En kirurg vil informere om operasjonen, forventet resultat og anslå hvor lenge oppholder vil vare. Barnet blir undersøkt og må som regel måle vekt og høyde. Noen ganger må det tas blodprøve. Avhengig av diagnose kan det også være andre undersøkelser som må gjennomføres før operasjonen.

Anestesilegen vil informere om narkose. Gi beskjed dersom barnet har allergier eller andre helseproblemer.

Dere må være forberedt på at det vil bli noe ventetid i løpet av oppholdet.

Forberedelser til operasjon

Tilstedeværelse

For at barnet skal føle seg trygg, er det viktig at en av foreldrene/pårørende er mest mulig tilstede under oppholdet. Gjennom nærhet og hjelp til barnets normale rutiner kan dere formidle trygghet til barnet.

Faste

Alle som skal ha narkose og opereres, må faste. Faste betyr at barnet ikke kan spise eller drikke en viss tid før operasjonen. Rutinen er at barn skal faste 6 timer for mat eller sondemat, 4 timer for morsmelk eller morsmelkerstatning og 2 timer for vann eller saft. Dere vil få beskjed fra hvilket tidspunkt barnet skal faste.

Hygiene

Kvelden før operasjonen bør barnet bade/dusje. Sørg samtidig for rene og kortklipte negler. Fjern også neglelakk og smykker. Barnet får utdelt tøy til bruk under operasjonen.

Besøk

Barnet kan motta besøk, men det er viktig å begrense dette siden barnet er nyoperert og trenger ro. Besøkende må være friske. God håndhygiene er alltid nødvendig for å forebygge infeksjoner.

Amming

For mødre som ammer eller pumper seg er det mulig å låne pumpeutstyr. Det anbefales å pumpe seg cirka hver 3. time for å opprettholde melkeproduksjonen.

Praktisk informasjon

Alle barn og ungdommer som er innlagt, har rett til å ha med seg en av foreldrene/pårørende.
En, eventuelt begge foreldre eller annen omsorgsperson, kan sove på samme rom som barnet. Den som følger barnet, får spise alle måltider i avdelingen. Hvis to pårørende er her, må en kjøpe mat i kantina. Badene deles av to rom. Unntak gjøres ved alvorlig sykdom. 

Det er fri besøkstid, men vi ønsker helst besøk etter klokken 10 og frem til leggetid hvis barnet/ungdommen er i form til det. Det er viktig å vise hensyn også til de andre pasientene og ikke komme for mange på besøk samtidig.

Vi har et kombinert kjøkken og oppholdsrom. F.oreldre/barn kan forsyne seg med mat selv. Middag blir servert ca kl. 15, og man forsyner seg av tørrmaten selv. Vi har postvert noen dager i uka.

Det er mulig å låne barnevogn.

Barn kirurgi har 23 ansatte fordelt på spesialsykepleiere, sykepleiere, barnepleier som er postvert og en postsekretær i direkte pasientarbeid. Barna har også tilgang til skolen og Sykehusbarnehagen som ligger i 1. etasje.

Dersom det er behov for tolk, kan avdelingen bestille det. Det er gratis for pasienten.

Dette bør tas med til sykehuset

 • Faste medisiner, for de første dagene, da det kan ta tid å få bestilt spesielle medikamenter. Medisinene leveres til personalet som låser de inn under oppholdet.
 • Utstyr som barnet er avhengig av, som C-PAP, tracheostomiutstyr, gastrostomiutstyr og annen type stomiutstyr.
 • Spesialkost for de første dagene.
 • Spesialbleier.
 • Smokk, spesielle flasker.
 • Barnets viktigste kosedyr/leker/klut/tepper.

Når barnet er innlagt har foreldre rettigheter til dekning av reise, arbeid osv. Samtale med sosionom tilbys.

Tips til nettsider

Pasient- og brukerrettighetsloven
Lov om barn og foreldre
Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon
Barneombudet
NAV - sykdom hos barn/rettigheter

Helsebiblioteket 

Forberedelsesfilm for barn som skal opereres
Forberedelsesfilm for ungdom som skal opereres
The movies are available in arabic, English, polish, somali and urdu
Angående disse filmene: Se hjemmesiden til OUS under Barnekirurgi, der ligger disse filmene og man må da følge en lenke til Helsebiblioteket.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

4. etasje i Kvinne-barn-senteret, vestfløya.
Gå inn hovedinngangen og bruk heis eller trapp til 4. etasje.
Følg skilt til riktig arbeidsstasjon.

Besøkstider
mandag - søndag fri besøkstid
Telefon
72 57 48 42
Telefonen er døgnåpen.
E-post
Postadresse

Barne- og ungdomsklinikken
Seksjon Barn kirurgi
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Kvinne-barn-senteret
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 11(Kart)
Telefon
Sentralbord: 72 57 30 00
mandag - søndag Døgnåpent

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering: ​

Kart med oversikt over sykkelparkering på Øya (PDF)

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Pasienthotell Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim

 og driftes av Norlandia.

Se nettsidene til Norlandia for priser og rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Skole

​​ 

Skolen i Barne- og ungdomsklinikken drives av Trondheim kommune.
Skolen er plassert i Kvinne-barn-senterets 1. etasje, i østfløya.
Hvis du kommer utenfra, kan du benytte hovedinngangen og følge skiltene.

For å finne ut mer om skolen er det lurt å se på nettsiden www.trondheim.kommune.no/stolavskolen


Hvis du vil kontakte lærere og elever, kan du sende e-post til:
skolen-st-olav.postmottak@trondheim.kommune.no

Skolen har telefon 72 57 47 47

Skolens lærere underviser også elever i videregående skole som er innlagt i hele sykehuset.
Lærerne som underviser videregående elever, har telefonnummer 72 57 50 31.

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Endetarmsbiopsi ved Hirschsprungs sykdomhttps://stolav.no/behandlinger/endetarmsbiopsi-ved-hirschsprungs-sykdomEndetarmsbiopsi ved Hirschsprungs sykdomEHirschsprungs sykdom - endetarmsbiopsi, barnHirschsprungs sykdom - endetarmsbiopsi, barnHirschsprungs sykdom - endetarmsbiopsi, barnHirschsprungs sykdom - endetarmsbiopsi, barn
Gastroschisehttps://stolav.no/behandlinger/gastroschiseGastroschiseGGastroschiseGastroschiseGastroschiseGastroschise
Gastroschise operasjonhttps://stolav.no/behandlinger/gastroschise-operasjonGastroschise operasjonGGastroschise- operasjonGastroschise- operasjonGastroschise- operasjonGastroschise- operasjon
Gastroøsofageal refluks sykdom (GØR)https://stolav.no/behandlinger/gastroosofageal-refluks-sykdom-gorGastroøsofageal refluks sykdom (GØR)GGastroøsofageal refluksGastroøsofageal refluksGastroøsofageal refluksGastroøsofageal refluks
Hirschsprungs sykdomhttps://stolav.no/behandlinger/hirschsprungs-sykdomHirschsprungs sykdomHHirschsprungs sykdomHirschsprungs sykdomHirschsprungs sykdomHirschsprungs sykdom
Hirschsprungs sykdom operasjonhttps://stolav.no/behandlinger/hirschsprungs-sykdom-operasjonHirschsprungs sykdom operasjonHHirschsprungs sykdom - operasjonHirschsprungs sykdom - operasjonHirschsprungs sykdom - operasjonHirschsprungs sykdom - operasjon
Lyskebrokk hos barnhttps://stolav.no/behandlinger/lyskebrokk-hos-barnLyskebrokk hos barnLLyskebrokk hos barnLyskebrokk hos barnLyskebrokk hos barnLyskebrokk hos barn
Manglende eller feilplassert endetarmsåpninghttps://stolav.no/behandlinger/manglende-eller-feilplassert-endetarmsapningManglende eller feilplassert endetarmsåpningMManglende eller feilplassert endetarmsåpningManglende eller feilplassert endetarmsåpningManglende eller feilplassert endetarmsåpningManglende eller feilplassert endetarmsåpning
Manglende eller feilplassert endetarmsåpning - operasjonhttps://stolav.no/behandlinger/manglende-eller-feilplassert-endetarmsapning-operasjonManglende eller feilplassert endetarmsåpning - operasjonMManglende eller feilplassert endetarmsåpning - operasjonManglende eller feilplassert endetarmsåpning - operasjonManglende eller feilplassert endetarmsåpning - operasjonManglende eller feilplassert endetarmsåpning - operasjon
Medfødt mellomgulvsbrokkhttps://stolav.no/behandlinger/medfodt-mellomgulvsbrokkMedfødt mellomgulvsbrokkMMedfødt mellomgulvsbrokkMedfødt mellomgulvsbrokkMedfødt mellomgulvsbrokkMedfødt mellomgulvsbrokk
Operasjon av lyskebrokk hos barnhttps://stolav.no/behandlinger/operasjon-av-lyskebrokk-hos-barnOperasjon av lyskebrokk hos barnOLyskebrokk - operasjon hos barnLyskebrokkoperasjon hos barnLyskebrokk - operasjon hos barnLyskebrokk - operasjon hos barn
Øsofagusatresihttps://stolav.no/behandlinger/osofagusatresiØsofagusatresiØØsofagusatresiØsofagusatresiØsofagusatresiØsofagusatresi

Fant du det du lette etter?